Cursus Nederlands Andere onderwerpen Werkwoordenlijst

Lijst met Nederlandse werkwoorden

Uitleg

 • Waar hij staat, kun je ook ze (enkelvoud), zij (enkelvoud) of het invullen.
 • Waar je (enkelvoud) staat, kun je kiezen tussen je (enkelvoud), jij (enkelvoud) en u (enkelvoud).
 • Het woord u is formeel en kan ook in het meervoud gebruikt worden. Dan wordt het ook als het woord je vervoegt.
 • Er is een verschil tussen u en je in de tegenwoordige tijd als het werkwoord ervoor staat. Voorbeeld: je bent verliest een t als het werkwoord eerst komt: ben je. Maar u bent en bent u hebben zoals verwacht allebei een t.
 • Als je de nadruk op je, ze, of we wil leggen, gebruik dan jij, zij of wij.


  Belangrijke werkwoorden
  zijn
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik benik wasik ben geweestik was geweest
  je bentje wasje bent geweestje was geweest
  hij ishij washij is geweesthij was geweest
  we zijnwe warenwe zijn geweestwe waren geweest
  jullie zijnjullie warenjullie zijn geweestjullie waren geweest
  ze zijnze warenze zijn geweestze waren geweest
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zijnik zou zijnik zal zijn geweestik zou zijn geweest
  je zult zijnje zou zijnje zult zijn geweestje zou zijn geweest
  hij zal zijnhij zou zijnhij zal zijn geweesthij zou zijn geweest
  we zullen zijnwe zouden zijnwe zullen zijn geweestwe zouden zijn geweest
  jullie zullen zijnjullie zouden zijnjullie zullen zijn geweestjullie zouden zijn geweest
  ze zullen zijnze zouden zijnze zullen zijn geweestze zouden zijn geweest

  hebben
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik hebik hadik heb gehadik had gehad
  je hebtje hadje hebt gehadje had gehad
  hij heefthij hadhij heeft gehadhij had gehad
  we hebbenwe haddenwe hebben gehadwe hadden gehad
  jullie hebbenjullie haddenjullie hebben gehadjullie hadden gehad
  ze hebbenze haddenze hebben gehadze hadden gehad
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal hebbenik zou hebbenik zal hebben gehadik zou hebben gehad
  je zult hebbenje zou hebbenje zult hebben gehadje zou hebben gehad
  hij zal hebbenhij zou hebbenhij zal hebben gehadhij zou hebben gehad
  we zullen hebbenwe zouden hebbenwe zullen hebben gehadwe zouden hebben gehad
  jullie zullen hebbenjullie zouden hebbenjullie zullen hebben gehadjullie zouden hebben gehad
  ze zullen hebbenze zouden hebbenze zullen hebben gehadze zouden hebben gehad

  zullen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijd
  ik zalik zou
  je zultje zou
  hij zalhij zou
  we zullenwe zouden
  jullie zullenjullie zouden
  ze zullenze zouden

  Andere werkwoorden
  aankomen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kom aanik kwam aanik ben aangekomenik was aangekomen
  je komt aanje kwam aanje bent aangekomenje was aangekomen
  hij komt aanhij kwam aanhij is aangekomenhij was aangekomen
  we komen aanwe kwamen aanwe zijn aangekomenwe waren aangekomen
  jullie komen aanjullie kwamen aanjullie zijn aangekomenjullie waren aangekomen
  ze komen aanze kwamen aanze zijn aangekomenze waren aangekomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal aankomenik zou aankomenik zal zijn aangekomenik zou zijn aangekomen
  je zult aankomenje zou aankomenje zult zijn aangekomenje zou zijn aangekomen
  hij zal aankomenhij zou aankomenhij zal zijn aangekomenhij zou zijn aangekomen
  we zullen aankomenwe zouden aankomenwe zullen zijn aangekomenwe zouden zijn aangekomen
  jullie zullen aankomenjullie zouden aankomenjullie zullen zijn aangekomenjullie zouden zijn aangekomen
  ze zullen aankomenze zouden aankomenze zullen zijn aangekomenze zouden zijn aangekomen

  beginnen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik beginik begonik ben begonnenik was begonnen
  je begintje begonje bent begonnenje was begonnen
  hij beginthij begonhij is begonnenhij was begonnen
  we beginnenwe begonnenwe zijn begonnenwe waren begonnen
  jullie beginnenjullie begonnenjullie zijn begonnenjullie waren begonnen
  ze beginnenze begonnenze zijn begonnenze waren begonnen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal beginnenik zou beginnenik zal zijn begonnenik zou zijn begonnen
  je zult beginnenje zou beginnenje zult zijn begonnenje zou zijn begonnen
  hij zal beginnenhij zou beginnenhij zal zijn begonnenhij zou zijn begonnen
  we zullen beginnenwe zouden beginnenwe zullen zijn begonnenwe zouden zijn begonnen
  jullie zullen beginnenjullie zouden beginnenjullie zullen zijn begonnenjullie zouden zijn begonnen
  ze zullen beginnenze zouden beginnenze zullen zijn begonnenze zouden zijn begonnen

  begrijpen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik begrijpik begreepik heb begrepenik had begrepen
  je begrijptje begreepje hebt begrepenje had begrepen
  hij begrijpthij begreephij heeft begrepenhij had begrepen
  we begrijpenwe begrepenwe hebben begrepenwe hadden begrepen
  jullie begrijpenjullie begrepenjullie hebben begrepenjullie hadden begrepen
  ze begrijpenze begrepenze hebben begrepenze hadden begrepen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal begrijpenik zou begrijpenik zal hebben begrepenik zou hebben begrepen
  je zult begrijpenje zou begrijpenje zult hebben begrepenje zou hebben begrepen
  hij zal begrijpenhij zou begrijpenhij zal hebben begrepenhij zou hebben begrepen
  we zullen begrijpenwe zouden begrijpenwe zullen hebben begrepenwe zouden hebben begrepen
  jullie zullen begrijpenjullie zouden begrijpenjullie zullen hebben begrepenjullie zouden hebben begrepen
  ze zullen begrijpenze zouden begrijpenze zullen hebben begrepenze zouden hebben begrepen

  bellen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik belik beldeik heb gebeldik had gebeld
  je beltje beldeje hebt gebeldje had gebeld
  hij belthij beldehij heeft gebeldhij had gebeld
  we bellenwe beldenwe hebben gebeldwe hadden gebeld
  jullie bellenjullie beldenjullie hebben gebeldjullie hadden gebeld
  ze bellenze beldenze hebben gebeldze hadden gebeld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal bellenik zou bellenik zal hebben gebeldik zou hebben gebeld
  je zult bellenje zou bellenje zult hebben gebeldje zou hebben gebeld
  hij zal bellenhij zou bellenhij zal hebben gebeldhij zou hebben gebeld
  we zullen bellenwe zouden bellenwe zullen hebben gebeldwe zouden hebben gebeld
  jullie zullen bellenjullie zouden bellenjullie zullen hebben gebeldjullie zouden hebben gebeld
  ze zullen bellenze zouden bellenze zullen hebben gebeldze zouden hebben gebeld

  bereiken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik bereikik bereikteik heb bereiktik had bereikt
  je bereiktje bereikteje hebt bereiktje had bereikt
  hij bereikthij bereiktehij heeft bereikthij had bereikt
  we bereikenwe bereiktenwe hebben bereiktwe hadden bereikt
  jullie bereikenjullie bereiktenjullie hebben bereiktjullie hadden bereikt
  ze bereikenze bereiktenze hebben bereiktze hadden bereikt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal bereikenik zou bereikenik zal hebben bereiktik zou hebben bereikt
  je zult bereikenje zou bereikenje zult hebben bereiktje zou hebben bereikt
  hij zal bereikenhij zou bereikenhij zal hebben bereikthij zou hebben bereikt
  we zullen bereikenwe zouden bereikenwe zullen hebben bereiktwe zouden hebben bereikt
  jullie zullen bereikenjullie zouden bereikenjullie zullen hebben bereiktjullie zouden hebben bereikt
  ze zullen bereikenze zouden bereikenze zullen hebben bereiktze zouden hebben bereikt

  beschermen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik beschermik beschermdeik heb beschermdik had beschermd
  je beschermtje beschermdeje hebt beschermdje had beschermd
  hij beschermthij beschermdehij heeft beschermdhij had beschermd
  we beschermenwe beschermdenwe hebben beschermdwe hadden beschermd
  jullie beschermenjullie beschermdenjullie hebben beschermdjullie hadden beschermd
  ze beschermenze beschermdenze hebben beschermdze hadden beschermd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal beschermenik zou beschermenik zal hebben beschermdik zou hebben beschermd
  je zult beschermenje zou beschermenje zult hebben beschermdje zou hebben beschermd
  hij zal beschermenhij zou beschermenhij zal hebben beschermdhij zou hebben beschermd
  we zullen beschermenwe zouden beschermenwe zullen hebben beschermdwe zouden hebben beschermd
  jullie zullen beschermenjullie zouden beschermenjullie zullen hebben beschermdjullie zouden hebben beschermd
  ze zullen beschermenze zouden beschermenze zullen hebben beschermdze zouden hebben beschermd

  betalen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik betaalik betaaldeik heb betaaldik had betaald
  je betaaltje betaaldeje hebt betaaldje had betaald
  hij betaalthij betaaldehij heeft betaaldhij had betaald
  we betalenwe betaaldenwe hebben betaaldwe hadden betaald
  jullie betalenjullie betaaldenjullie hebben betaaldjullie hadden betaald
  ze betalenze betaaldenze hebben betaaldze hadden betaald
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal betalenik zou betalenik zal hebben betaaldik zou hebben betaald
  je zult betalenje zou betalenje zult hebben betaaldje zou hebben betaald
  hij zal betalenhij zou betalenhij zal hebben betaaldhij zou hebben betaald
  we zullen betalenwe zouden betalenwe zullen hebben betaaldwe zouden hebben betaald
  jullie zullen betalenjullie zouden betalenjullie zullen hebben betaaldjullie zouden hebben betaald
  ze zullen betalenze zouden betalenze zullen hebben betaaldze zouden hebben betaald

  bezoeken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik bezoekik bezochtik heb bezochtik had bezocht
  je bezoektje bezochtje hebt bezochtje had bezocht
  hij bezoekthij bezochthij heeft bezochthij had bezocht
  we bezoekenwe bezochtenwe hebben bezochtwe hadden bezocht
  jullie bezoekenjullie bezochtenjullie hebben bezochtjullie hadden bezocht
  ze bezoekenze bezochtenze hebben bezochtze hadden bezocht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal bezoekenik zou bezoekenik zal hebben bezochtik zou hebben bezocht
  je zult bezoekenje zou bezoekenje zult hebben bezochtje zou hebben bezocht
  hij zal bezoekenhij zou bezoekenhij zal hebben bezochthij zou hebben bezocht
  we zullen bezoekenwe zouden bezoekenwe zullen hebben bezochtwe zouden hebben bezocht
  jullie zullen bezoekenjullie zouden bezoekenjullie zullen hebben bezochtjullie zouden hebben bezocht
  ze zullen bezoekenze zouden bezoekenze zullen hebben bezochtze zouden hebben bezocht

  bidden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik bidik badik heb gebedenik had gebeden
  je bidtje badje hebt gebedenje had gebeden
  hij bidthij badhij heeft gebedenhij had gebeden
  we biddenwe badenwe hebben gebedenwe hadden gebeden
  jullie biddenjullie badenjullie hebben gebedenjullie hadden gebeden
  ze biddenze badenze hebben gebedenze hadden gebeden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal biddenik zou biddenik zal hebben gebedenik zou hebben gebeden
  je zult biddenje zou biddenje zult hebben gebedenje zou hebben gebeden
  hij zal biddenhij zou biddenhij zal hebben gebedenhij zou hebben gebeden
  we zullen biddenwe zouden biddenwe zullen hebben gebedenwe zouden hebben gebeden
  jullie zullen biddenjullie zouden biddenjullie zullen hebben gebedenjullie zouden hebben gebeden
  ze zullen biddenze zouden biddenze zullen hebben gebedenze zouden hebben gebeden

  blijven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik blijfik bleefik ben geblevenik was gebleven
  je blijftje bleefje bent geblevenje was gebleven
  hij blijfthij bleefhij is geblevenhij was gebleven
  we blijvenwe blevenwe zijn geblevenwe waren gebleven
  jullie blijvenjullie blevenjullie zijn geblevenjullie waren gebleven
  ze blijvenze blevenze zijn geblevenze waren gebleven
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal blijvenik zou blijvenik zal zijn geblevenik zou zijn gebleven
  je zult blijvenje zou blijvenje zult zijn geblevenje zou zijn gebleven
  hij zal blijvenhij zou blijvenhij zal zijn geblevenhij zou zijn gebleven
  we zullen blijvenwe zouden blijvenwe zullen zijn geblevenwe zouden zijn gebleven
  jullie zullen blijvenjullie zouden blijvenjullie zullen zijn geblevenjullie zouden zijn gebleven
  ze zullen blijvenze zouden blijvenze zullen zijn geblevenze zouden zijn gebleven

  brengen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik brengik brachtik heb gebrachtik had gebracht
  je brengtje brachtje hebt gebrachtje had gebracht
  hij brengthij brachthij heeft gebrachthij had gebracht
  we brengenwe brachtenwe hebben gebrachtwe hadden gebracht
  jullie brengenjullie brachtenjullie hebben gebrachtjullie hadden gebracht
  ze brengenze brachtenze hebben gebrachtze hadden gebracht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal brengenik zou brengenik zal hebben gebrachtik zou hebben gebracht
  je zult brengenje zou brengenje zult hebben gebrachtje zou hebben gebracht
  hij zal brengenhij zou brengenhij zal hebben gebrachthij zou hebben gebracht
  we zullen brengenwe zouden brengenwe zullen hebben gebrachtwe zouden hebben gebracht
  jullie zullen brengenjullie zouden brengenjullie zullen hebben gebrachtjullie zouden hebben gebracht
  ze zullen brengenze zouden brengenze zullen hebben gebrachtze zouden hebben gebracht

  denken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik denkik dachtik heb gedachtik had gedacht
  je denktje dachtje hebt gedachtje had gedacht
  hij denkthij dachthij heeft gedachthij had gedacht
  we denkenwe dachtenwe hebben gedachtwe hadden gedacht
  jullie denkenjullie dachtenjullie hebben gedachtjullie hadden gedacht
  ze denkenze dachtenze hebben gedachtze hadden gedacht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal denkenik zou denkenik zal hebben gedachtik zou hebben gedacht
  je zult denkenje zou denkenje zult hebben gedachtje zou hebben gedacht
  hij zal denkenhij zou denkenhij zal hebben gedachthij zou hebben gedacht
  we zullen denkenwe zouden denkenwe zullen hebben gedachtwe zouden hebben gedacht
  jullie zullen denkenjullie zouden denkenjullie zullen hebben gedachtjullie zouden hebben gedacht
  ze zullen denkenze zouden denkenze zullen hebben gedachtze zouden hebben gedacht

  doen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik doeik deedik heb gedaanik had gedaan
  je doetje deedje hebt gedaanje had gedaan
  hij doethij deedhij heeft gedaanhij had gedaan
  we doenwe dedenwe hebben gedaanwe hadden gedaan
  jullie doenjullie dedenjullie hebben gedaanjullie hadden gedaan
  ze doenze dedenze hebben gedaanze hadden gedaan
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal doenik zou doenik zal hebben gedaanik zou hebben gedaan
  je zult doenje zou doenje zult hebben gedaanje zou hebben gedaan
  hij zal doenhij zou doenhij zal hebben gedaanhij zou hebben gedaan
  we zullen doenwe zouden doenwe zullen hebben gedaanwe zouden hebben gedaan
  jullie zullen doenjullie zouden doenjullie zullen hebben gedaanjullie zouden hebben gedaan
  ze zullen doenze zouden doenze zullen hebben gedaanze zouden hebben gedaan

  dragen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik draagik droegik heb gedragenik had gedragen
  je draagtje droegje hebt gedragenje had gedragen
  hij draagthij droeghij heeft gedragenhij had gedragen
  we dragenwe droegenwe hebben gedragenwe hadden gedragen
  jullie dragenjullie droegenjullie hebben gedragenjullie hadden gedragen
  ze dragenze droegenze hebben gedragenze hadden gedragen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal dragenik zou dragenik zal hebben gedragenik zou hebben gedragen
  je zult dragenje zou dragenje zult hebben gedragenje zou hebben gedragen
  hij zal dragenhij zou dragenhij zal hebben gedragenhij zou hebben gedragen
  we zullen dragenwe zouden dragenwe zullen hebben gedragenwe zouden hebben gedragen
  jullie zullen dragenjullie zouden dragenjullie zullen hebben gedragenjullie zouden hebben gedragen
  ze zullen dragenze zouden dragenze zullen hebben gedragenze zouden hebben gedragen

  drinken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik drinkik dronkik heb gedronkenik had gedronken
  je drinktje dronkje hebt gedronkenje had gedronken
  hij drinkthij dronkhij heeft gedronkenhij had gedronken
  we drinkenwe dronkenwe hebben gedronkenwe hadden gedronken
  jullie drinkenjullie dronkenjullie hebben gedronkenjullie hadden gedronken
  ze drinkenze dronkenze hebben gedronkenze hadden gedronken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal drinkenik zou drinkenik zal hebben gedronkenik zou hebben gedronken
  je zult drinkenje zou drinkenje zult hebben gedronkenje zou hebben gedronken
  hij zal drinkenhij zou drinkenhij zal hebben gedronkenhij zou hebben gedronken
  we zullen drinkenwe zouden drinkenwe zullen hebben gedronkenwe zouden hebben gedronken
  jullie zullen drinkenjullie zouden drinkenjullie zullen hebben gedronkenjullie zouden hebben gedronken
  ze zullen drinkenze zouden drinkenze zullen hebben gedronkenze zouden hebben gedronken

  eten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik eetik atik heb gegetenik had gegeten
  je eetje atje hebt gegetenje had gegeten
  hij eethij athij heeft gegetenhij had gegeten
  we etenwe atenwe hebben gegetenwe hadden gegeten
  jullie etenjullie atenjullie hebben gegetenjullie hadden gegeten
  ze etenze atenze hebben gegetenze hadden gegeten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal etenik zou etenik zal hebben gegetenik zou hebben gegeten
  je zult etenje zou etenje zult hebben gegetenje zou hebben gegeten
  hij zal etenhij zou etenhij zal hebben gegetenhij zou hebben gegeten
  we zullen etenwe zouden etenwe zullen hebben gegetenwe zouden hebben gegeten
  jullie zullen etenjullie zouden etenjullie zullen hebben gegetenjullie zouden hebben gegeten
  ze zullen etenze zouden etenze zullen hebben gegetenze zouden hebben gegeten

  faxen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik faxik faxteik heb gefaxtik had gefaxt
  je faxtje faxteje hebt gefaxtje had gefaxt
  hij faxthij faxtehij heeft gefaxthij had gefaxt
  we faxenwe faxtenwe hebben gefaxtwe hadden gefaxt
  jullie faxenjullie faxtenjullie hebben gefaxtjullie hadden gefaxt
  ze faxenze faxtenze hebben gefaxtze hadden gefaxt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal faxenik zou faxenik zal hebben gefaxtik zou hebben gefaxt
  je zult faxenje zou faxenje zult hebben gefaxtje zou hebben gefaxt
  hij zal faxenhij zou faxenhij zal hebben gefaxthij zou hebben gefaxt
  we zullen faxenwe zouden faxenwe zullen hebben gefaxtwe zouden hebben gefaxt
  jullie zullen faxenjullie zouden faxenjullie zullen hebben gefaxtjullie zouden hebben gefaxt
  ze zullen faxenze zouden faxenze zullen hebben gefaxtze zouden hebben gefaxt

  gaan
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik gaik gingik ben gegaanik was gegaan
  je gaatje gingje bent gegaanje was gegaan
  hij gaathij ginghij is gegaanhij was gegaan
  we gaanwe gingenwe zijn gegaanwe waren gegaan
  jullie gaanjullie gingenjullie zijn gegaanjullie waren gegaan
  ze gaanze gingenze zijn gegaanze waren gegaan
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gaanik zou gaanik zal zijn gegaanik zou zijn gegaan
  je zult gaanje zou gaanje zult zijn gegaanje zou zijn gegaan
  hij zal gaanhij zou gaanhij zal zijn gegaanhij zou zijn gegaan
  we zullen gaanwe zouden gaanwe zullen zijn gegaanwe zouden zijn gegaan
  jullie zullen gaanjullie zouden gaanjullie zullen zijn gegaanjullie zouden zijn gegaan
  ze zullen gaanze zouden gaanze zullen zijn gegaanze zouden zijn gegaan

  gebeuren
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  het gebeurthet gebeurdehet is gebeurdhet was gebeurd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  het zal gebeurenhet zou gebeurenhet zal zijn gebeurdhet zou zijn gebeurd

  gebruiken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik gebruikik gebruikteik heb gebruiktik had gebruikt
  je gebruiktje gebruikteje hebt gebruiktje had gebruikt
  hij gebruikthij gebruiktehij heeft gebruikthij had gebruikt
  we gebruikenwe gebruiktenwe hebben gebruiktwe hadden gebruikt
  jullie gebruikenjullie gebruiktenjullie hebben gebruiktjullie hadden gebruikt
  ze gebruikenze gebruiktenze hebben gebruiktze hadden gebruikt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gebruikenik zou gebruikenik zal hebben gebruiktik zou hebben gebruikt
  je zult gebruikenje zou gebruikenje zult hebben gebruiktje zou hebben gebruikt
  hij zal gebruikenhij zou gebruikenhij zal hebben gebruikthij zou hebben gebruikt
  we zullen gebruikenwe zouden gebruikenwe zullen hebben gebruiktwe zouden hebben gebruikt
  jullie zullen gebruikenjullie zouden gebruikenjullie zullen hebben gebruiktjullie zouden hebben gebruikt
  ze zullen gebruikenze zouden gebruikenze zullen hebben gebruiktze zouden hebben gebruikt

  gehoorzamen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik gehoorzaamik gehoorzaamdeik heb gehoorzaamdik had gehoorzaamd
  je gehoorzaamtje gehoorzaamdeje hebt gehoorzaamdje had gehoorzaamd
  hij gehoorzaamthij gehoorzaamdehij heeft gehoorzaamdhij had gehoorzaamd
  we gehoorzamenwe gehoorzaamdenwe hebben gehoorzaamdwe hadden gehoorzaamd
  jullie gehoorzamenjullie gehoorzaamdenjullie hebben gehoorzaamdjullie hadden gehoorzaamd
  ze gehoorzamenze gehoorzaamdenze hebben gehoorzaamdze hadden gehoorzaamd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gehoorzamenik zou gehoorzamenik zal hebben gehoorzaamdik zou hebben gehoorzaamd
  je zult gehoorzamenje zou gehoorzamenje zult hebben gehoorzaamdje zou hebben gehoorzaamd
  hij zal gehoorzamenhij zou gehoorzamenhij zal hebben gehoorzaamdhij zou hebben gehoorzaamd
  we zullen gehoorzamenwe zouden gehoorzamenwe zullen hebben gehoorzaamdwe zouden hebben gehoorzaamd
  jullie zullen gehoorzamenjullie zouden gehoorzamenjullie zullen hebben gehoorzaamdjullie zouden hebben gehoorzaamd
  ze zullen gehoorzamenze zouden gehoorzamenze zullen hebben gehoorzaamdze zouden hebben gehoorzaamd

  geloven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik geloofik geloofdeik heb geloofdik had geloofd
  je gelooftje geloofdeje hebt geloofdje had geloofd
  hij geloofthij geloofdehij heeft geloofdhij had geloofd
  we gelovenwe geloofdenwe hebben geloofdwe hadden geloofd
  jullie gelovenjullie geloofdenjullie hebben geloofdjullie hadden geloofd
  ze gelovenze geloofdenze hebben geloofdze hadden geloofd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gelovenik zou gelovenik zal hebben geloofdik zou hebben geloofd
  je zult gelovenje zou gelovenje zult hebben geloofdje zou hebben geloofd
  hij zal gelovenhij zou gelovenhij zal hebben geloofdhij zou hebben geloofd
  we zullen gelovenwe zouden gelovenwe zullen hebben geloofdwe zouden hebben geloofd
  jullie zullen gelovenjullie zouden gelovenjullie zullen hebben geloofdjullie zouden hebben geloofd
  ze zullen gelovenze zouden gelovenze zullen hebben geloofdze zouden hebben geloofd

  genieten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik genietik genootik heb genotenik had genoten
  je genietje genootje hebt genotenje had genoten
  hij geniethij genoothij heeft genotenhij had genoten
  we genietenwe genotenwe hebben genotenwe hadden genoten
  jullie genietenjullie genotenjullie hebben genotenjullie hadden genoten
  ze genietenze genotenze hebben genotenze hadden genoten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal genietenik zou genietenik zal hebben genotenik zou hebben genoten
  je zult genietenje zou genietenje zult hebben genotenje zou hebben genoten
  hij zal genietenhij zou genietenhij zal hebben genotenhij zou hebben genoten
  we zullen genietenwe zouden genietenwe zullen hebben genotenwe zouden hebben genoten
  jullie zullen genietenjullie zouden genietenjullie zullen hebben genotenjullie zouden hebben genoten
  ze zullen genietenze zouden genietenze zullen hebben genotenze zouden hebben genoten

  geven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik geefik gafik heb gegevenik had gegeven
  je geeftje gafje hebt gegevenje had gegeven
  hij geefthij gafhij heeft gegevenhij had gegeven
  we gevenwe gavenwe hebben gegevenwe hadden gegeven
  jullie gevenjullie gavenjullie hebben gegevenjullie hadden gegeven
  ze gevenze gavenze hebben gegevenze hadden gegeven
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gevenik zou gevenik zal hebben gegevenik zou hebben gegeven
  je zult gevenje zou gevenje zult hebben gegevenje zou hebben gegeven
  hij zal gevenhij zou gevenhij zal hebben gegevenhij zou hebben gegeven
  we zullen gevenwe zouden gevenwe zullen hebben gegevenwe zouden hebben gegeven
  jullie zullen gevenjullie zouden gevenjullie zullen hebben gegevenjullie zouden hebben gegeven
  ze zullen gevenze zouden gevenze zullen hebben gegevenze zouden hebben gegeven

  glijden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik glijdik gleedik ben gegledenik was gegleden
  je glijdtje gleedje bent gegledenje was gegleden
  hij glijdthij gleedhij is gegledenhij was gegleden
  we glijdenwe gledenwe zijn gegledenwe waren gegleden
  jullie glijdenjullie gledenjullie zijn gegledenjullie waren gegleden
  ze glijdenze gledenze zijn gegledenze waren gegleden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal glijdenik zou glijdenik zal zijn gegledenik zou zijn gegleden
  je zult glijdenje zou glijdenje zult zijn gegledenje zou zijn gegleden
  hij zal glijdenhij zou glijdenhij zal zijn gegledenhij zou zijn gegleden
  we zullen glijdenwe zouden glijdenwe zullen zijn gegledenwe zouden zijn gegleden
  jullie zullen glijdenjullie zouden glijdenjullie zullen zijn gegledenjullie zouden zijn gegleden
  ze zullen glijdenze zouden glijdenze zullen zijn gegledenze zouden zijn gegleden

  gooien
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik gooiik gooideik heb gegooidik had gegooid
  je gooitje gooideje hebt gegooidje had gegooid
  hij gooithij gooidehij heeft gegooidhij had gegooid
  we gooienwe gooidenwe hebben gegooidwe hadden gegooid
  jullie gooienjullie gooidenjullie hebben gegooidjullie hadden gegooid
  ze gooienze gooidenze hebben gegooidze hadden gegooid
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal gooienik zou gooienik zal hebben gegooidik zou hebben gegooid
  je zult gooienje zou gooienje zult hebben gegooidje zou hebben gegooid
  hij zal gooienhij zou gooienhij zal hebben gegooidhij zou hebben gegooid
  we zullen gooienwe zouden gooienwe zullen hebben gegooidwe zouden hebben gegooid
  jullie zullen gooienjullie zouden gooienjullie zullen hebben gegooidjullie zouden hebben gegooid
  ze zullen gooienze zouden gooienze zullen hebben gegooidze zouden hebben gegooid

  halen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik haalik haaldeik heb gehaaldik had gehaald
  je haaltje haaldeje hebt gehaaldje had gehaald
  hij haalthij haaldehij heeft gehaaldhij had gehaald
  we halenwe haaldenwe hebben gehaaldwe hadden gehaald
  jullie halenjullie haaldenjullie hebben gehaaldjullie hadden gehaald
  ze halenze haaldenze hebben gehaaldze hadden gehaald
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal halenik zou halenik zal hebben gehaaldik zou hebben gehaald
  je zult halenje zou halenje zult hebben gehaaldje zou hebben gehaald
  hij zal halenhij zou halenhij zal hebben gehaaldhij zou hebben gehaald
  we zullen halenwe zouden halenwe zullen hebben gehaaldwe zouden hebben gehaald
  jullie zullen halenjullie zouden halenjullie zullen hebben gehaaldjullie zouden hebben gehaald
  ze zullen halenze zouden halenze zullen hebben gehaaldze zouden hebben gehaald

  hangen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik hangik hingik heb gehangenik had gehangen
  je hangtje hingje hebt gehangenje had gehangen
  hij hangthij hinghij heeft gehangenhij had gehangen
  we hangenwe hingenwe hebben gehangenwe hadden gehangen
  jullie hangenjullie hingenjullie hebben gehangenjullie hadden gehangen
  ze hangenze hingenze hebben gehangenze hadden gehangen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal hangenik zou hangenik zal hebben gehangenik zou hebben gehangen
  je zult hangenje zou hangenje zult hebben gehangenje zou hebben gehangen
  hij zal hangenhij zou hangenhij zal hebben gehangenhij zou hebben gehangen
  we zullen hangenwe zouden hangenwe zullen hebben gehangenwe zouden hebben gehangen
  jullie zullen hangenjullie zouden hangenjullie zullen hebben gehangenjullie zouden hebben gehangen
  ze zullen hangenze zouden hangenze zullen hebben gehangenze zouden hebben gehangen

  helpen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik helpik hielpik heb geholpenik had geholpen
  je helptje hielpje hebt geholpenje had geholpen
  hij helpthij hielphij heeft geholpenhij had geholpen
  we helpenwe hielpenwe hebben geholpenwe hadden geholpen
  jullie helpenjullie hielpenjullie hebben geholpenjullie hadden geholpen
  ze helpenze hielpenze hebben geholpenze hadden geholpen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal helpenik zou helpenik zal hebben geholpenik zou hebben geholpen
  je zult helpenje zou helpenje zult hebben geholpenje zou hebben geholpen
  hij zal helpenhij zou helpenhij zal hebben geholpenhij zou hebben geholpen
  we zullen helpenwe zouden helpenwe zullen hebben geholpenwe zouden hebben geholpen
  jullie zullen helpenjullie zouden helpenjullie zullen hebben geholpenjullie zouden hebben geholpen
  ze zullen helpenze zouden helpenze zullen hebben geholpenze zouden hebben geholpen

  herkennen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik herkenik herkendeik heb herkendik had herkend
  je herkentje herkendeje hebt herkendje had herkend
  hij herkenthij herkendehij heeft herkendhij had herkend
  we herkennenwe herkendenwe hebben herkendwe hadden herkend
  jullie herkennenjullie herkendenjullie hebben herkendjullie hadden herkend
  ze herkennenze herkendenze hebben herkendze hadden herkend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal herkennenik zou herkennenik zal hebben herkendik zou hebben herkend
  je zult herkennenje zou herkennenje zult hebben herkendje zou hebben herkend
  hij zal herkennenhij zou herkennenhij zal hebben herkendhij zou hebben herkend
  we zullen herkennenwe zouden herkennenwe zullen hebben herkendwe zouden hebben herkend
  jullie zullen herkennenjullie zouden herkennenjullie zullen hebben herkendjullie zouden hebben herkend
  ze zullen herkennenze zouden herkennenze zullen hebben herkendze zouden hebben herkend

  horen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik hoorik hoordeik heb gehoordik had gehoord
  je hoortje hoordeje hebt gehoordje had gehoord
  hij hoorthij hoordehij heeft gehoordhij had gehoord
  we horenwe hoordenwe hebben gehoordwe hadden gehoord
  jullie horenjullie hoordenjullie hebben gehoordjullie hadden gehoord
  ze horenze hoordenze hebben gehoordze hadden gehoord
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal horenik zou horenik zal hebben gehoordik zou hebben gehoord
  je zult horenje zou horenje zult hebben gehoordje zou hebben gehoord
  hij zal horenhij zou horenhij zal hebben gehoordhij zou hebben gehoord
  we zullen horenwe zouden horenwe zullen hebben gehoordwe zouden hebben gehoord
  jullie zullen horenjullie zouden horenjullie zullen hebben gehoordjullie zouden hebben gehoord
  ze zullen horenze zouden horenze zullen hebben gehoordze zouden hebben gehoord

  houden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik houdik hieldik heb gehoudenik had gehouden
  je houdtje hieldje hebt gehoudenje had gehouden
  hij houdthij hieldhij heeft gehoudenhij had gehouden
  we houdenwe hieldenwe hebben gehoudenwe hadden gehouden
  jullie houdenjullie hieldenjullie hebben gehoudenjullie hadden gehouden
  ze houdenze hieldenze hebben gehoudenze hadden gehouden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal houdenik zou houdenik zal hebben gehoudenik zou hebben gehouden
  je zult houdenje zou houdenje zult hebben gehoudenje zou hebben gehouden
  hij zal houdenhij zou houdenhij zal hebben gehoudenhij zou hebben gehouden
  we zullen houdenwe zouden houdenwe zullen hebben gehoudenwe zouden hebben gehouden
  jullie zullen houdenjullie zouden houdenjullie zullen hebben gehoudenjullie zouden hebben gehouden
  ze zullen houdenze zouden houdenze zullen hebben gehoudenze zouden hebben gehouden

  huilen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik huilik huildeik heb gehuildik had gehuild
  je huiltje huildeje hebt gehuildje had gehuild
  hij huilthij huildehij heeft gehuildhij had gehuild
  we huilenwe huildenwe hebben gehuildwe hadden gehuild
  jullie huilenjullie huildenjullie hebben gehuildjullie hadden gehuild
  ze huilenze huildenze hebben gehuildze hadden gehuild
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal huilenik zou huilenik zal hebben gehuildik zou hebben gehuild
  je zult huilenje zou huilenje zult hebben gehuildje zou hebben gehuild
  hij zal huilenhij zou huilenhij zal hebben gehuildhij zou hebben gehuild
  we zullen huilenwe zouden huilenwe zullen hebben gehuildwe zouden hebben gehuild
  jullie zullen huilenjullie zouden huilenjullie zullen hebben gehuildjullie zouden hebben gehuild
  ze zullen huilenze zouden huilenze zullen hebben gehuildze zouden hebben gehuild

  kennen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kenik kendeik heb gekendik had gekend
  je kentje kendeje hebt gekendje had gekend
  hij kenthij kendehij heeft gekendhij had gekend
  we kennenwe kendenwe hebben gekendwe hadden gekend
  jullie kennenjullie kendenjullie hebben gekendjullie hadden gekend
  ze kennenze kendenze hebben gekendze hadden gekend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kennenik zou kennenik zal hebben gekendik zou hebben gekend
  je zult kennenje zou kennenje zult hebben gekendje zou hebben gekend
  hij zal kennenhij zou kennenhij zal hebben gekendhij zou hebben gekend
  we zullen kennenwe zouden kennenwe zullen hebben gekendwe zouden hebben gekend
  jullie zullen kennenjullie zouden kennenjullie zullen hebben gekendjullie zouden hebben gekend
  ze zullen kennenze zouden kennenze zullen hebben gekendze zouden hebben gekend

  kiezen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kiesik koosik heb gekozenik had gekozen
  je kiestje koosje hebt gekozenje had gekozen
  hij kiesthij kooshij heeft gekozenhij had gekozen
  we kiezenwe kozenwe hebben gekozenwe hadden gekozen
  jullie kiezenjullie kozenjullie hebben gekozenjullie hadden gekozen
  ze kiezenze kozenze hebben gekozenze hadden gekozen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kiezenik zou kiezenik zal hebben gekozenik zou hebben gekozen
  je zult kiezenje zou kiezenje zult hebben gekozenje zou hebben gekozen
  hij zal kiezenhij zou kiezenhij zal hebben gekozenhij zou hebben gekozen
  we zullen kiezenwe zouden kiezenwe zullen hebben gekozenwe zouden hebben gekozen
  jullie zullen kiezenjullie zouden kiezenjullie zullen hebben gekozenjullie zouden hebben gekozen
  ze zullen kiezenze zouden kiezenze zullen hebben gekozenze zouden hebben gekozen

  kijken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kijkik keekik heb gekekenik had gekeken
  je kijktje keekje hebt gekekenje had gekeken
  hij kijkthij keekhij heeft gekekenhij had gekeken
  we kijkenwe kekenwe hebben gekekenwe hadden gekeken
  jullie kijkenjullie kekenjullie hebben gekekenjullie hadden gekeken
  ze kijkenze kekenze hebben gekekenze hadden gekeken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kijkenik zou kijkenik zal hebben gekekenik zou hebben gekeken
  je zult kijkenje zou kijkenje zult hebben gekekenje zou hebben gekeken
  hij zal kijkenhij zou kijkenhij zal hebben gekekenhij zou hebben gekeken
  we zullen kijkenwe zouden kijkenwe zullen hebben gekekenwe zouden hebben gekeken
  jullie zullen kijkenjullie zouden kijkenjullie zullen hebben gekekenjullie zouden hebben gekeken
  ze zullen kijkenze zouden kijkenze zullen hebben gekekenze zouden hebben gekeken

  komen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik komik kwamik ben gekomenik was gekomen
  je komtje kwamje bent gekomenje was gekomen
  hij komthij kwamhij is gekomenhij was gekomen
  we komenwe kwamenwe zijn gekomenwe waren gekomen
  jullie komenjullie kwamenjullie zijn gekomenjullie waren gekomen
  ze komenze kwamenze zijn gekomenze waren gekomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal komenik zou komenik zal zijn gekomenik zou zijn gekomen
  je zult komenje zou komenje zult zijn gekomenje zou zijn gekomen
  hij zal komenhij zou komenhij zal zijn gekomenhij zou zijn gekomen
  we zullen komenwe zouden komenwe zullen zijn gekomenwe zouden zijn gekomen
  jullie zullen komenjullie zouden komenjullie zullen zijn gekomenjullie zouden zijn gekomen
  ze zullen komenze zouden komenze zullen zijn gekomenze zouden zijn gekomen

  kopen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik koopik kochtik heb gekochtik had gekocht
  je kooptje kochtje hebt gekochtje had gekocht
  hij koopthij kochthij heeft gekochthij had gekocht
  we kopenwe kochtenwe hebben gekochtwe hadden gekocht
  jullie kopenjullie kochtenjullie hebben gekochtjullie hadden gekocht
  ze kopenze kochtenze hebben gekochtze hadden gekocht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kopenik zou kopenik zal hebben gekochtik zou hebben gekocht
  je zult kopenje zou kopenje zult hebben gekochtje zou hebben gekocht
  hij zal kopenhij zou kopenhij zal hebben gekochthij zou hebben gekocht
  we zullen kopenwe zouden kopenwe zullen hebben gekochtwe zouden hebben gekocht
  jullie zullen kopenjullie zouden kopenjullie zullen hebben gekochtjullie zouden hebben gekocht
  ze zullen kopenze zouden kopenze zullen hebben gekochtze zouden hebben gekocht

  kosten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kostik kostteik heb gekostik had gekost
  je kostje kostteje hebt gekostje had gekost
  hij kosthij kosttehij heeft gekosthij had gekost
  we kostenwe kosttenwe hebben gekostwe hadden gekost
  jullie kostenjullie kosttenjullie hebben gekostjullie hadden gekost
  ze kostenze kosttenze hebben gekostze hadden gekost
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kostenik zou kostenik zal hebben gekostik zou hebben gekost
  je zult kostenje zou kostenje zult hebben gekostje zou hebben gekost
  hij zal kostenhij zou kostenhij zal hebben gekosthij zou hebben gekost
  we zullen kostenwe zouden kostenwe zullen hebben gekostwe zouden hebben gekost
  jullie zullen kostenjullie zouden kostenjullie zullen hebben gekostjullie zouden hebben gekost
  ze zullen kostenze zouden kostenze zullen hebben gekostze zouden hebben gekost

  krijgen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik krijgik kreegik heb gekregenik had gekregen
  je krijgtje kreegje hebt gekregenje had gekregen
  hij krijgthij kreeghij heeft gekregenhij had gekregen
  we krijgenwe kregenwe hebben gekregenwe hadden gekregen
  jullie krijgenjullie kregenjullie hebben gekregenjullie hadden gekregen
  ze krijgenze kregenze hebben gekregenze hadden gekregen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal krijgenik zou krijgenik zal hebben gekregenik zou hebben gekregen
  je zult krijgenje zou krijgenje zult hebben gekregenje zou hebben gekregen
  hij zal krijgenhij zou krijgenhij zal hebben gekregenhij zou hebben gekregen
  we zullen krijgenwe zouden krijgenwe zullen hebben gekregenwe zouden hebben gekregen
  jullie zullen krijgenjullie zouden krijgenjullie zullen hebben gekregenjullie zouden hebben gekregen
  ze zullen krijgenze zouden krijgenze zullen hebben gekregenze zouden hebben gekregen

  kunnen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kanik konik heb gekundik had gekund
  je kuntje konje hebt gekundje had gekund
  hij kanhij konhij heeft gekundhij had gekund
  we kunnenwe kondenwe hebben gekundwe hadden gekund
  jullie kunnenjullie kondenjullie hebben gekundjullie hadden gekund
  ze kunnenze kondenze hebben gekundze hadden gekund
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kunnenik zou kunnenik zal hebben gekundik zou hebben gekund
  je zult kunnenje zou kunnenje zult hebben gekundje zou hebben gekund
  hij zal kunnenhij zou kunnenhij zal hebben gekundhij zou hebben gekund
  we zullen kunnenwe zouden kunnenwe zullen hebben gekundwe zouden hebben gekund
  jullie zullen kunnenjullie zouden kunnenjullie zullen hebben gekundjullie zouden hebben gekund
  ze zullen kunnenze zouden kunnenze zullen hebben gekundze zouden hebben gekund

  kussen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kusik kusteik heb gekustik had gekust
  je kustje kusteje hebt gekustje had gekust
  hij kusthij kustehij heeft gekusthij had gekust
  we kussenwe kustenwe hebben gekustwe hadden gekust
  jullie kussenjullie kustenjullie hebben gekustjullie hadden gekust
  ze kussenze kustenze hebben gekustze hadden gekust
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal kussenik zou kussenik zal hebben gekustik zou hebben gekust
  je zult kussenje zou kussenje zult hebben gekustje zou hebben gekust
  hij zal kussenhij zou kussenhij zal hebben gekusthij zou hebben gekust
  we zullen kussenwe zouden kussenwe zullen hebben gekustwe zouden hebben gekust
  jullie zullen kussenjullie zouden kussenjullie zullen hebben gekustjullie zouden hebben gekust
  ze zullen kussenze zouden kussenze zullen hebben gekustze zouden hebben gekust

  lachen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik lachik lachteik heb gelachenik had gelachen
  je lachtje lachteje hebt gelachenje had gelachen
  hij lachthij lachtehij heeft gelachenhij had gelachen
  we lachenwe lachtenwe hebben gelachenwe hadden gelachen
  jullie lachenjullie lachtenjullie hebben gelachenjullie hadden gelachen
  ze lachenze lachtenze hebben gelachenze hadden gelachen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal lachenik zou lachenik zal hebben gelachenik zou hebben gelachen
  je zult lachenje zou lachenje zult hebben gelachenje zou hebben gelachen
  hij zal lachenhij zou lachenhij zal hebben gelachenhij zou hebben gelachen
  we zullen lachenwe zouden lachenwe zullen hebben gelachenwe zouden hebben gelachen
  jullie zullen lachenjullie zouden lachenjullie zullen hebben gelachenjullie zouden hebben gelachen
  ze zullen lachenze zouden lachenze zullen hebben gelachenze zouden hebben gelachen

  laten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik laatik lietik heb gelatenik had gelaten
  je laatje lietje hebt gelatenje had gelaten
  hij laathij liethij heeft gelatenhij had gelaten
  we latenwe lietenwe hebben gelatenwe hadden gelaten
  jullie latenjullie lietenjullie hebben gelatenjullie hadden gelaten
  ze latenze lietenze hebben gelatenze hadden gelaten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal latenik zou latenik zal hebben gelatenik zou hebben gelaten
  je zult latenje zou latenje zult hebben gelatenje zou hebben gelaten
  hij zal latenhij zou latenhij zal hebben gelatenhij zou hebben gelaten
  we zullen latenwe zouden latenwe zullen hebben gelatenwe zouden hebben gelaten
  jullie zullen latenjullie zouden latenjullie zullen hebben gelatenjullie zouden hebben gelaten
  ze zullen latenze zouden latenze zullen hebben gelatenze zouden hebben gelaten

  leggen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik legik legdeik heb gelegdik had gelegd
  je legtje legdeje hebt gelegdje had gelegd
  hij legthij legdehij heeft gelegdhij had gelegd
  we leggenwe legdenwe hebben gelegdwe hadden gelegd
  jullie leggenjullie legdenjullie hebben gelegdjullie hadden gelegd
  ze leggenze legdenze hebben gelegdze hadden gelegd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal leggenik zou leggenik zal hebben gelegdik zou hebben gelegd
  je zult leggenje zou leggenje zult hebben gelegdje zou hebben gelegd
  hij zal leggenhij zou leggenhij zal hebben gelegdhij zou hebben gelegd
  we zullen leggenwe zouden leggenwe zullen hebben gelegdwe zouden hebben gelegd
  jullie zullen leggenjullie zouden leggenjullie zullen hebben gelegdjullie zouden hebben gelegd
  ze zullen leggenze zouden leggenze zullen hebben gelegdze zouden hebben gelegd

  leiden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik leidik leiddeik heb geleidik had geleid
  je leidtje leiddeje hebt geleidje had geleid
  hij leidthij leiddehij heeft geleidhij had geleid
  we leidenwe leiddenwe hebben geleidwe hadden geleid
  jullie leidenjullie leiddenjullie hebben geleidjullie hadden geleid
  ze leidenze leiddenze hebben geleidze hadden geleid
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal leidenik zou leidenik zal hebben geleidik zou hebben geleid
  je zult leidenje zou leidenje zult hebben geleidje zou hebben geleid
  hij zal leidenhij zou leidenhij zal hebben geleidhij zou hebben geleid
  we zullen leidenwe zouden leidenwe zullen hebben geleidwe zouden hebben geleid
  jullie zullen leidenjullie zouden leidenjullie zullen hebben geleidjullie zouden hebben geleid
  ze zullen leidenze zouden leidenze zullen hebben geleidze zouden hebben geleid

  leren
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik leerik leerdeik heb geleerdik had geleerd
  je leertje leerdeje hebt geleerdje had geleerd
  hij leerthij leerdehij heeft geleerdhij had geleerd
  we lerenwe leerdenwe hebben geleerdwe hadden geleerd
  jullie lerenjullie leerdenjullie hebben geleerdjullie hadden geleerd
  ze lerenze leerdenze hebben geleerdze hadden geleerd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal lerenik zou lerenik zal hebben geleerdik zou hebben geleerd
  je zult lerenje zou lerenje zult hebben geleerdje zou hebben geleerd
  hij zal lerenhij zou lerenhij zal hebben geleerdhij zou hebben geleerd
  we zullen lerenwe zouden lerenwe zullen hebben geleerdwe zouden hebben geleerd
  jullie zullen lerenjullie zouden lerenjullie zullen hebben geleerdjullie zouden hebben geleerd
  ze zullen lerenze zouden lerenze zullen hebben geleerdze zouden hebben geleerd

  leven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik leefik leefdeik heb geleefdik had geleefd
  je leeftje leefdeje hebt geleefdje had geleefd
  hij leefthij leefdehij heeft geleefdhij had geleefd
  we levenwe leefdenwe hebben geleefdwe hadden geleefd
  jullie levenjullie leefdenjullie hebben geleefdjullie hadden geleefd
  ze levenze leefdenze hebben geleefdze hadden geleefd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal levenik zou levenik zal hebben geleefdik zou hebben geleefd
  je zult levenje zou levenje zult hebben geleefdje zou hebben geleefd
  hij zal levenhij zou levenhij zal hebben geleefdhij zou hebben geleefd
  we zullen levenwe zouden levenwe zullen hebben geleefdwe zouden hebben geleefd
  jullie zullen levenjullie zouden levenjullie zullen hebben geleefdjullie zouden hebben geleefd
  ze zullen levenze zouden levenze zullen hebben geleefdze zouden hebben geleefd

  lezen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik leesik lasik heb gelezenik had gelezen
  je leestje lasje hebt gelezenje had gelezen
  hij leesthij lashij heeft gelezenhij had gelezen
  we lezenwe lazenwe hebben gelezenwe hadden gelezen
  jullie lezenjullie lazenjullie hebben gelezenjullie hadden gelezen
  ze lezenze lazenze hebben gelezenze hadden gelezen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal lezenik zou lezenik zal hebben gelezenik zou hebben gelezen
  je zult lezenje zou lezenje zult hebben gelezenje zou hebben gelezen
  hij zal lezenhij zou lezenhij zal hebben gelezenhij zou hebben gelezen
  we zullen lezenwe zouden lezenwe zullen hebben gelezenwe zouden hebben gelezen
  jullie zullen lezenjullie zouden lezenjullie zullen hebben gelezenjullie zouden hebben gelezen
  ze zullen lezenze zouden lezenze zullen hebben gelezenze zouden hebben gelezen

  liggen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik ligik lagik heb gelegenik had gelegen
  je ligtje lagje hebt gelegenje had gelegen
  hij ligthij laghij heeft gelegenhij had gelegen
  we liggenwe lagenwe hebben gelegenwe hadden gelegen
  jullie liggenjullie lagenjullie hebben gelegenjullie hadden gelegen
  ze liggenze lagenze hebben gelegenze hadden gelegen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal liggenik zou liggenik zal hebben gelegenik zou hebben gelegen
  je zult liggenje zou liggenje zult hebben gelegenje zou hebben gelegen
  hij zal liggenhij zou liggenhij zal hebben gelegenhij zou hebben gelegen
  we zullen liggenwe zouden liggenwe zullen hebben gelegenwe zouden hebben gelegen
  jullie zullen liggenjullie zouden liggenjullie zullen hebben gelegenjullie zouden hebben gelegen
  ze zullen liggenze zouden liggenze zullen hebben gelegenze zouden hebben gelegen

  lijken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik lijkik leekik heb gelekenik had geleken
  je lijktje leekje hebt gelekenje had geleken
  hij lijkthij leekhij heeft gelekenhij had geleken
  we lijkenwe lekenwe hebben gelekenwe hadden geleken
  jullie lijkenjullie lekenjullie hebben gelekenjullie hadden geleken
  ze lijkenze lekenze hebben gelekenze hadden geleken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal lijkenik zou lijkenik zal hebben gelekenik zou hebben geleken
  je zult lijkenje zou lijkenje zult hebben gelekenje zou hebben geleken
  hij zal lijkenhij zou lijkenhij zal hebben gelekenhij zou hebben geleken
  we zullen lijkenwe zouden lijkenwe zullen hebben gelekenwe zouden hebben geleken
  jullie zullen lijkenjullie zouden lijkenjullie zullen hebben gelekenjullie zouden hebben geleken
  ze zullen lijkenze zouden lijkenze zullen hebben gelekenze zouden hebben geleken

  lopen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik loopik liepik heb gelopenik had gelopen
  je looptje liepje hebt gelopenje had gelopen
  hij loopthij liephij heeft gelopenhij had gelopen
  we lopenwe liepenwe hebben gelopenwe hadden gelopen
  jullie lopenjullie liepenjullie hebben gelopenjullie hadden gelopen
  ze lopenze liepenze hebben gelopenze hadden gelopen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal lopenik zou lopenik zal hebben gelopenik zou hebben gelopen
  je zult lopenje zou lopenje zult hebben gelopenje zou hebben gelopen
  hij zal lopenhij zou lopenhij zal hebben gelopenhij zou hebben gelopen
  we zullen lopenwe zouden lopenwe zullen hebben gelopenwe zouden hebben gelopen
  jullie zullen lopenjullie zouden lopenjullie zullen hebben gelopenjullie zouden hebben gelopen
  ze zullen lopenze zouden lopenze zullen hebben gelopenze zouden hebben gelopen

  luisteren
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik luisterik luisterdeik heb geluisterdik had geluisterd
  je luistertje luisterdeje hebt geluisterdje had geluisterd
  hij luisterthij luisterdehij heeft geluisterdhij had geluisterd
  we luisterenwe luisterdenwe hebben geluisterdwe hadden geluisterd
  jullie luisterenjullie luisterdenjullie hebben geluisterdjullie hadden geluisterd
  ze luisterenze luisterdenze hebben geluisterdze hadden geluisterd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal luisterenik zou luisterenik zal hebben geluisterdik zou hebben geluisterd
  je zult luisterenje zou luisterenje zult hebben geluisterdje zou hebben geluisterd
  hij zal luisterenhij zou luisterenhij zal hebben geluisterdhij zou hebben geluisterd
  we zullen luisterenwe zouden luisterenwe zullen hebben geluisterdwe zouden hebben geluisterd
  jullie zullen luisterenjullie zouden luisterenjullie zullen hebben geluisterdjullie zouden hebben geluisterd
  ze zullen luisterenze zouden luisterenze zullen hebben geluisterdze zouden hebben geluisterd

  maken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik maakik maakteik heb gemaaktik had gemaakt
  je maaktje maakteje hebt gemaaktje had gemaakt
  hij maakthij maaktehij heeft gemaakthij had gemaakt
  we makenwe maaktenwe hebben gemaaktwe hadden gemaakt
  jullie makenjullie maaktenjullie hebben gemaaktjullie hadden gemaakt
  ze makenze maaktenze hebben gemaaktze hadden gemaakt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal makenik zou makenik zal hebben gemaaktik zou hebben gemaakt
  je zult makenje zou makenje zult hebben gemaaktje zou hebben gemaakt
  hij zal makenhij zou makenhij zal hebben gemaakthij zou hebben gemaakt
  we zullen makenwe zouden makenwe zullen hebben gemaaktwe zouden hebben gemaakt
  jullie zullen makenjullie zouden makenjullie zullen hebben gemaaktjullie zouden hebben gemaakt
  ze zullen makenze zouden makenze zullen hebben gemaaktze zouden hebben gemaakt

  meenemen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik neem meeik nam meeik heb meegenomenik had meegenomen
  je neemt meeje nam meeje hebt meegenomenje had meegenomen
  hij neemt meehij nam meehij heeft meegenomenhij had meegenomen
  we nemen meewe namen meewe hebben meegenomenwe hadden meegenomen
  jullie nemen meejullie namen meejullie hebben meegenomenjullie hadden meegenomen
  ze nemen meeze namen meeze hebben meegenomenze hadden meegenomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal meenemenik zou meenemenik zal hebben meegenomenik zou hebben meegenomen
  je zult meenemenje zou meenemenje zult hebben meegenomenje zou hebben meegenomen
  hij zal meenemenhij zou meenemenhij zal hebben meegenomenhij zou hebben meegenomen
  we zullen meenemenwe zouden meenemenwe zullen hebben meegenomenwe zouden hebben meegenomen
  jullie zullen meenemenjullie zouden meenemenjullie zullen hebben meegenomenjullie zouden hebben meegenomen
  ze zullen meenemenze zouden meenemenze zullen hebben meegenomenze zouden hebben meegenomen

  merken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik merkik merkteik heb gemerktik had gemerkt
  je merktje merkteje hebt gemerktje had gemerkt
  hij merkthij merktehij heeft gemerkthij had gemerkt
  we merkenwe merktenwe hebben gemerktwe hadden gemerkt
  jullie merkenjullie merktenjullie hebben gemerktjullie hadden gemerkt
  ze merkenze merktenze hebben gemerktze hadden gemerkt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal merkenik zou merkenik zal hebben gemerktik zou hebben gemerkt
  je zult merkenje zou merkenje zult hebben gemerktje zou hebben gemerkt
  hij zal merkenhij zou merkenhij zal hebben gemerkthij zou hebben gemerkt
  we zullen merkenwe zouden merkenwe zullen hebben gemerktwe zouden hebben gemerkt
  jullie zullen merkenjullie zouden merkenjullie zullen hebben gemerktjullie zouden hebben gemerkt
  ze zullen merkenze zouden merkenze zullen hebben gemerktze zouden hebben gemerkt

  missen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik misik misteik heb gemistik had gemist
  je mistje misteje hebt gemistje had gemist
  hij misthij mistehij heeft gemisthij had gemist
  we missenwe mistenwe hebben gemistwe hadden gemist
  jullie missenjullie mistenjullie hebben gemistjullie hadden gemist
  ze missenze mistenze hebben gemistze hadden gemist
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal missenik zou missenik zal hebben gemistik zou hebben gemist
  je zult missenje zou missenje zult hebben gemistje zou hebben gemist
  hij zal missenhij zou missenhij zal hebben gemisthij zou hebben gemist
  we zullen missenwe zouden missenwe zullen hebben gemistwe zouden hebben gemist
  jullie zullen missenjullie zouden missenjullie zullen hebben gemistjullie zouden hebben gemist
  ze zullen missenze zouden missenze zullen hebben gemistze zouden hebben gemist

  moeten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik moetik moestik heb gemoetenik had gemoeten
  je moetje moestje hebt gemoetenje had gemoeten
  hij moethij moesthij heeft gemoetenhij had gemoeten
  we moetenwe moestenwe hebben gemoetenwe hadden gemoeten
  jullie moetenjullie moestenjullie hebben gemoetenjullie hadden gemoeten
  ze moetenze moestenze hebben gemoetenze hadden gemoeten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal moetenik zou moetenik zal hebben gemoetenik zou hebben gemoeten
  je zult moetenje zou moetenje zult hebben gemoetenje zou hebben gemoeten
  hij zal moetenhij zou moetenhij zal hebben gemoetenhij zou hebben gemoeten
  we zullen moetenwe zouden moetenwe zullen hebben gemoetenwe zouden hebben gemoeten
  jullie zullen moetenjullie zouden moetenjullie zullen hebben gemoetenjullie zouden hebben gemoeten
  ze zullen moetenze zouden moetenze zullen hebben gemoetenze zouden hebben gemoeten

  mogen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik magik mochtik heb gemogenik had gemogen
  je magje mochtje hebt gemogenje had gemogen
  hij maghij mochthij heeft gemogenhij had gemogen
  we mogenwe mochtenwe hebben gemogenwe hadden gemogen
  jullie mogenjullie mochtenjullie hebben gemogenjullie hadden gemogen
  ze mogenze mochtenze hebben gemogenze hadden gemogen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal mogenik zou mogenik zal hebben gemogenik zou hebben gemogen
  je zult mogenje zou mogenje zult hebben gemogenje zou hebben gemogen
  hij zal mogenhij zou mogenhij zal hebben gemogenhij zou hebben gemogen
  we zullen mogenwe zouden mogenwe zullen hebben gemogenwe zouden hebben gemogen
  jullie zullen mogenjullie zouden mogenjullie zullen hebben gemogenjullie zouden hebben gemogen
  ze zullen mogenze zouden mogenze zullen hebben gemogenze zouden hebben gemogen

  nadenken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik denk naik dacht naik heb nagedachtik had nagedacht
  je denkt naje dacht naje hebt nagedachtje had nagedacht
  hij denkt nahij dacht nahij heeft nagedachthij had nagedacht
  we denken nawe dachten nawe hebben nagedachtwe hadden nagedacht
  jullie denken najullie dachten najullie hebben nagedachtjullie hadden nagedacht
  ze denken naze dachten naze hebben nagedachtze hadden nagedacht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal nadenkenik zou nadenkenik zal hebben nagedachtik zou hebben nagedacht
  je zult nadenkenje zou nadenkenje zult hebben nagedachtje zou hebben nagedacht
  hij zal nadenkenhij zou nadenkenhij zal hebben nagedachthij zou hebben nagedacht
  we zullen nadenkenwe zouden nadenkenwe zullen hebben nagedachtwe zouden hebben nagedacht
  jullie zullen nadenkenjullie zouden nadenkenjullie zullen hebben nagedachtjullie zouden hebben nagedacht
  ze zullen nadenkenze zouden nadenkenze zullen hebben nagedachtze zouden hebben nagedacht

  nemen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik neemik namik heb genomenik had genomen
  je neemtje namje hebt genomenje had genomen
  hij neemthij namhij heeft genomenhij had genomen
  we nemenwe namenwe hebben genomenwe hadden genomen
  jullie nemenjullie namenjullie hebben genomenjullie hadden genomen
  ze nemenze namenze hebben genomenze hadden genomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal nemenik zou nemenik zal hebben genomenik zou hebben genomen
  je zult nemenje zou nemenje zult hebben genomenje zou hebben genomen
  hij zal nemenhij zou nemenhij zal hebben genomenhij zou hebben genomen
  we zullen nemenwe zouden nemenwe zullen hebben genomenwe zouden hebben genomen
  jullie zullen nemenjullie zouden nemenjullie zullen hebben genomenjullie zouden hebben genomen
  ze zullen nemenze zouden nemenze zullen hebben genomenze zouden hebben genomen

  noemen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik noemik noemdeik heb genoemd.ik had genoemd.
  je noemtje noemdeje hebt genoemd.je had genoemd.
  hij noemthij noemdehij heeft genoemd.hij had genoemd.
  we noemenwe noemdenwe hebben genoemd.we hadden genoemd.
  jullie noemenjullie noemdenjullie hebben genoemd.jullie hadden genoemd.
  ze noemenze noemdenze hebben genoemd.ze hadden genoemd.
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal noemenik zou noemenik zal hebben genoemd.ik zou hebben genoemd.
  je zult noemenje zou noemenje zult hebben genoemd.je zou hebben genoemd.
  hij zal noemenhij zou noemenhij zal hebben genoemd.hij zou hebben genoemd.
  we zullen noemenwe zouden noemenwe zullen hebben genoemd.we zouden hebben genoemd.
  jullie zullen noemenjullie zouden noemenjullie zullen hebben genoemd.jullie zouden hebben genoemd.
  ze zullen noemenze zouden noemenze zullen hebben genoemd.ze zouden hebben genoemd.

  ontbijten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik ontbijtik ontbeetik heb ontbetenik had ontbeten
  je ontbijtje ontbeetje hebt ontbetenje had ontbeten
  hij ontbijthij ontbeethij heeft ontbetenhij had ontbeten
  we ontbijtenwe ontbetenwe hebben ontbetenwe hadden ontbeten
  jullie ontbijtenjullie ontbetenjullie hebben ontbetenjullie hadden ontbeten
  ze ontbijtenze ontbetenze hebben ontbetenze hadden ontbeten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal ontbijtenik zou ontbijtenik zal hebben ontbetenik zou hebben ontbeten
  je zult ontbijtenje zou ontbijtenje zult hebben ontbetenje zou hebben ontbeten
  hij zal ontbijtenhij zou ontbijtenhij zal hebben ontbetenhij zou hebben ontbeten
  we zullen ontbijtenwe zouden ontbijtenwe zullen hebben ontbetenwe zouden hebben ontbeten
  jullie zullen ontbijtenjullie zouden ontbijtenjullie zullen hebben ontbetenjullie zouden hebben ontbeten
  ze zullen ontbijtenze zouden ontbijtenze zullen hebben ontbetenze zouden hebben ontbeten

  ontmoeten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik ontmoetik ontmoetteik heb ontmoetik had ontmoet
  je ontmoetje ontmoetteje hebt ontmoetje had ontmoet
  hij ontmoethij ontmoettehij heeft ontmoethij had ontmoet
  we ontmoetenwe ontmoettenwe hebben ontmoetwe hadden ontmoet
  jullie ontmoetenjullie ontmoettenjullie hebben ontmoetjullie hadden ontmoet
  ze ontmoetenze ontmoettenze hebben ontmoetze hadden ontmoet
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal ontmoetenik zou ontmoetenik zal hebben ontmoetik zou hebben ontmoet
  je zult ontmoetenje zou ontmoetenje zult hebben ontmoetje zou hebben ontmoet
  hij zal ontmoetenhij zou ontmoetenhij zal hebben ontmoethij zou hebben ontmoet
  we zullen ontmoetenwe zouden ontmoetenwe zullen hebben ontmoetwe zouden hebben ontmoet
  jullie zullen ontmoetenjullie zouden ontmoetenjullie zullen hebben ontmoetjullie zouden hebben ontmoet
  ze zullen ontmoetenze zouden ontmoetenze zullen hebben ontmoetze zouden hebben ontmoet

  openen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik openik opendeik heb geopendik had geopend
  je opentje opendeje hebt geopendje had geopend
  hij openthij opendehij heeft geopendhij had geopend
  we openenwe opendenwe hebben geopendwe hadden geopend
  jullie openenjullie opendenjullie hebben geopendjullie hadden geopend
  ze openenze opendenze hebben geopendze hadden geopend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal openenik zou openenik zal hebben geopendik zou hebben geopend
  je zult openenje zou openenje zult hebben geopendje zou hebben geopend
  hij zal openenhij zou openenhij zal hebben geopendhij zou hebben geopend
  we zullen openenwe zouden openenwe zullen hebben geopendwe zouden hebben geopend
  jullie zullen openenjullie zouden openenjullie zullen hebben geopendjullie zouden hebben geopend
  ze zullen openenze zouden openenze zullen hebben geopendze zouden hebben geopend

  pakken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik pakik pakteik heb gepaktik had gepakt
  je paktje pakteje hebt gepaktje had gepakt
  hij pakthij paktehij heeft gepakthij had gepakt
  we pakkenwe paktenwe hebben gepaktwe hadden gepakt
  jullie pakkenjullie paktenjullie hebben gepaktjullie hadden gepakt
  ze pakkenze paktenze hebben gepaktze hadden gepakt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal pakkenik zou pakkenik zal hebben gepaktik zou hebben gepakt
  je zult pakkenje zou pakkenje zult hebben gepaktje zou hebben gepakt
  hij zal pakkenhij zou pakkenhij zal hebben gepakthij zou hebben gepakt
  we zullen pakkenwe zouden pakkenwe zullen hebben gepaktwe zouden hebben gepakt
  jullie zullen pakkenjullie zouden pakkenjullie zullen hebben gepaktjullie zouden hebben gepakt
  ze zullen pakkenze zouden pakkenze zullen hebben gepaktze zouden hebben gepakt

  passen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik pasik pasteik heb gepastik had gepast
  je pastje pasteje hebt gepastje had gepast
  hij pasthij pastehij heeft gepasthij had gepast
  we passenwe pastenwe hebben gepastwe hadden gepast
  jullie passenjullie pastenjullie hebben gepastjullie hadden gepast
  ze passenze pastenze hebben gepastze hadden gepast
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal passenik zou passenik zal hebben gepastik zou hebben gepast
  je zult passenje zou passenje zult hebben gepastje zou hebben gepast
  hij zal passenhij zou passenhij zal hebben gepasthij zou hebben gepast
  we zullen passenwe zouden passenwe zullen hebben gepastwe zouden hebben gepast
  jullie zullen passenjullie zouden passenjullie zullen hebben gepastjullie zouden hebben gepast
  ze zullen passenze zouden passenze zullen hebben gepastze zouden hebben gepast

  plannen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik planik plandeik heb geplandik had gepland
  je plantje plandeje hebt geplandje had gepland
  hij planthij plandehij heeft geplandhij had gepland
  we plannenwe plandenwe hebben geplandwe hadden gepland
  jullie plannenjullie plandenjullie hebben geplandjullie hadden gepland
  ze plannenze plandenze hebben geplandze hadden gepland
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal plannenik zou plannenik zal hebben geplandik zou hebben gepland
  je zult plannenje zou plannenje zult hebben geplandje zou hebben gepland
  hij zal plannenhij zou plannenhij zal hebben geplandhij zou hebben gepland
  we zullen plannenwe zouden plannenwe zullen hebben geplandwe zouden hebben gepland
  jullie zullen plannenjullie zouden plannenjullie zullen hebben geplandjullie zouden hebben gepland
  ze zullen plannenze zouden plannenze zullen hebben geplandze zouden hebben gepland

  planten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik plantik plantteik heb geplantik had geplant
  je plantje plantteje hebt geplantje had geplant
  hij planthij planttehij heeft geplanthij had geplant
  we plantenwe planttenwe hebben geplantwe hadden geplant
  jullie plantenjullie planttenjullie hebben geplantjullie hadden geplant
  ze plantenze planttenze hebben geplantze hadden geplant
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal plantenik zou plantenik zal hebben geplantik zou hebben geplant
  je zult plantenje zou plantenje zult hebben geplantje zou hebben geplant
  hij zal plantenhij zou plantenhij zal hebben geplanthij zou hebben geplant
  we zullen plantenwe zouden plantenwe zullen hebben geplantwe zouden hebben geplant
  jullie zullen plantenjullie zouden plantenjullie zullen hebben geplantjullie zouden hebben geplant
  ze zullen plantenze zouden plantenze zullen hebben geplantze zouden hebben geplant

  praten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik praatik praatteik heb gepraatik had gepraat
  je praatje praatteje hebt gepraatje had gepraat
  hij praathij praattehij heeft gepraathij had gepraat
  we pratenwe praattenwe hebben gepraatwe hadden gepraat
  jullie pratenjullie praattenjullie hebben gepraatjullie hadden gepraat
  ze pratenze praattenze hebben gepraatze hadden gepraat
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal pratenik zou pratenik zal hebben gepraatik zou hebben gepraat
  je zult pratenje zou pratenje zult hebben gepraatje zou hebben gepraat
  hij zal pratenhij zou pratenhij zal hebben gepraathij zou hebben gepraat
  we zullen pratenwe zouden pratenwe zullen hebben gepraatwe zouden hebben gepraat
  jullie zullen pratenjullie zouden pratenjullie zullen hebben gepraatjullie zouden hebben gepraat
  ze zullen pratenze zouden pratenze zullen hebben gepraatze zouden hebben gepraat

  proberen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik probeerik probeerdeik heb geprobeerdik had geprobeerd
  je probeertje probeerdeje hebt geprobeerdje had geprobeerd
  hij probeerthij probeerdehij heeft geprobeerdhij had geprobeerd
  we proberenwe probeerdenwe hebben geprobeerdwe hadden geprobeerd
  jullie proberenjullie probeerdenjullie hebben geprobeerdjullie hadden geprobeerd
  ze proberenze probeerdenze hebben geprobeerdze hadden geprobeerd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal proberenik zou proberenik zal hebben geprobeerdik zou hebben geprobeerd
  je zult proberenje zou proberenje zult hebben geprobeerdje zou hebben geprobeerd
  hij zal proberenhij zou proberenhij zal hebben geprobeerdhij zou hebben geprobeerd
  we zullen proberenwe zouden proberenwe zullen hebben geprobeerdwe zouden hebben geprobeerd
  jullie zullen proberenjullie zouden proberenjullie zullen hebben geprobeerdjullie zouden hebben geprobeerd
  ze zullen proberenze zouden proberenze zullen hebben geprobeerdze zouden hebben geprobeerd

  racen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik raceik raceteik heb geracetik had geracet
  je racetje raceteje hebt geracetje had geracet
  hij racethij racetehij heeft geracethij had geracet
  we racenwe racetenwe hebben geracetwe hadden geracet
  jullie racenjullie racetenjullie hebben geracetjullie hadden geracet
  ze racenze racetenze hebben geracetze hadden geracet
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal racenik zou racenik zal hebben geracetik zou hebben geracet
  je zult racenje zou racenje zult hebben geracetje zou hebben geracet
  hij zal racenhij zou racenhij zal hebben geracethij zou hebben geracet
  we zullen racenwe zouden racenwe zullen hebben geracetwe zouden hebben geracet
  jullie zullen racenjullie zouden racenjullie zullen hebben geracetjullie zouden hebben geracet
  ze zullen racenze zouden racenze zullen hebben geracetze zouden hebben geracet

  raken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik raakik raakteik heb geraaktik had geraakt
  je raaktje raakteje hebt geraaktje had geraakt
  hij raakthij raaktehij heeft geraakthij had geraakt
  we rakenwe raaktenwe hebben geraaktwe hadden geraakt
  jullie rakenjullie raaktenjullie hebben geraaktjullie hadden geraakt
  ze rakenze raaktenze hebben geraaktze hadden geraakt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal rakenik zou rakenik zal hebben geraaktik zou hebben geraakt
  je zult rakenje zou rakenje zult hebben geraaktje zou hebben geraakt
  hij zal rakenhij zou rakenhij zal hebben geraakthij zou hebben geraakt
  we zullen rakenwe zouden rakenwe zullen hebben geraaktwe zouden hebben geraakt
  jullie zullen rakenjullie zouden rakenjullie zullen hebben geraaktjullie zouden hebben geraakt
  ze zullen rakenze zouden rakenze zullen hebben geraaktze zouden hebben geraakt

  redden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik redik reddeik heb geredik had gered
  je redtje reddeje hebt geredje had gered
  hij redthij reddehij heeft geredhij had gered
  we reddenwe reddenwe hebben geredwe hadden gered
  jullie reddenjullie reddenjullie hebben geredjullie hadden gered
  ze reddenze reddenze hebben geredze hadden gered
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal reddenik zou reddenik zal hebben geredik zou hebben gered
  je zult reddenje zou reddenje zult hebben geredje zou hebben gered
  hij zal reddenhij zou reddenhij zal hebben geredhij zou hebben gered
  we zullen reddenwe zouden reddenwe zullen hebben geredwe zouden hebben gered
  jullie zullen reddenjullie zouden reddenjullie zullen hebben geredjullie zouden hebben gered
  ze zullen reddenze zouden reddenze zullen hebben geredze zouden hebben gered

  regenen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  het regenthet regendehet heeft geregendhet had geregend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  het zal regenenhet zou regenenhet zal hebben geregendhet zou hebben geregend

  reizen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik reisik reisdeik heb gereisdik had gereisd
  je reistje reisdeje hebt gereisdje had gereisd
  hij reisthij reisdehij heeft gereisdhij had gereisd
  we reizenwe reisdenwe hebben gereisdwe hadden gereisd
  jullie reizenjullie reisdenjullie hebben gereisdjullie hadden gereisd
  ze reizenze reisdenze hebben gereisdze hadden gereisd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal reizenik zou reizenik zal hebben gereisdik zou hebben gereisd
  je zult reizenje zou reizenje zult hebben gereisdje zou hebben gereisd
  hij zal reizenhij zou reizenhij zal hebben gereisdhij zou hebben gereisd
  we zullen reizenwe zouden reizenwe zullen hebben gereisdwe zouden hebben gereisd
  jullie zullen reizenjullie zouden reizenjullie zullen hebben gereisdjullie zouden hebben gereisd
  ze zullen reizenze zouden reizenze zullen hebben gereisdze zouden hebben gereisd

  rennen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik renik rendeik heb gerendik had gerend
  je rentje rendeje hebt gerendje had gerend
  hij renthij rendehij heeft gerendhij had gerend
  we rennenwe rendenwe hebben gerendwe hadden gerend
  jullie rennenjullie rendenjullie hebben gerendjullie hadden gerend
  ze rennenze rendenze hebben gerendze hadden gerend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal rennenik zou rennenik zal hebben gerendik zou hebben gerend
  je zult rennenje zou rennenje zult hebben gerendje zou hebben gerend
  hij zal rennenhij zou rennenhij zal hebben gerendhij zou hebben gerend
  we zullen rennenwe zouden rennenwe zullen hebben gerendwe zouden hebben gerend
  jullie zullen rennenjullie zouden rennenjullie zullen hebben gerendjullie zouden hebben gerend
  ze zullen rennenze zouden rennenze zullen hebben gerendze zouden hebben gerend

  rijden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik rijdik reedik heb geredenik had gereden
  je rijdtje reedje hebt geredenje had gereden
  hij rijdthij reedhij heeft geredenhij had gereden
  we rijdenwe redenwe hebben geredenwe hadden gereden
  jullie rijdenjullie redenjullie hebben geredenjullie hadden gereden
  ze rijdenze redenze hebben geredenze hadden gereden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal rijdenik zou rijdenik zal hebben geredenik zou hebben gereden
  je zult rijdenje zou rijdenje zult hebben geredenje zou hebben gereden
  hij zal rijdenhij zou rijdenhij zal hebben geredenhij zou hebben gereden
  we zullen rijdenwe zouden rijdenwe zullen hebben geredenwe zouden hebben gereden
  jullie zullen rijdenjullie zouden rijdenjullie zullen hebben geredenjullie zouden hebben gereden
  ze zullen rijdenze zouden rijdenze zullen hebben geredenze zouden hebben gereden

  roepen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik roepik riepik heb geroepenik had geroepen
  je roeptje riepje hebt geroepenje had geroepen
  hij roepthij riephij heeft geroepenhij had geroepen
  we roepenwe riepenwe hebben geroepenwe hadden geroepen
  jullie roepenjullie riepenjullie hebben geroepenjullie hadden geroepen
  ze roepenze riepenze hebben geroepenze hadden geroepen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal roepenik zou roepenik zal hebben geroepenik zou hebben geroepen
  je zult roepenje zou roepenje zult hebben geroepenje zou hebben geroepen
  hij zal roepenhij zou roepenhij zal hebben geroepenhij zou hebben geroepen
  we zullen roepenwe zouden roepenwe zullen hebben geroepenwe zouden hebben geroepen
  jullie zullen roepenjullie zouden roepenjullie zullen hebben geroepenjullie zouden hebben geroepen
  ze zullen roepenze zouden roepenze zullen hebben geroepenze zouden hebben geroepen

  schaatsen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik schaatsik schaatsteik heb geschaatstik had geschaatst
  je schaatstje schaatsteje hebt geschaatstje had geschaatst
  hij schaatsthij schaatstehij heeft geschaatsthij had geschaatst
  we schaatsenwe schaatstenwe hebben geschaatstwe hadden geschaatst
  jullie schaatsenjullie schaatstenjullie hebben geschaatstjullie hadden geschaatst
  ze schaatsenze schaatstenze hebben geschaatstze hadden geschaatst
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal schaatsenik zou schaatsenik zal hebben geschaatstik zou hebben geschaatst
  je zult schaatsenje zou schaatsenje zult hebben geschaatstje zou hebben geschaatst
  hij zal schaatsenhij zou schaatsenhij zal hebben geschaatsthij zou hebben geschaatst
  we zullen schaatsenwe zouden schaatsenwe zullen hebben geschaatstwe zouden hebben geschaatst
  jullie zullen schaatsenjullie zouden schaatsenjullie zullen hebben geschaatstjullie zouden hebben geschaatst
  ze zullen schaatsenze zouden schaatsenze zullen hebben geschaatstze zouden hebben geschaatst

  schrijven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik schrijfik schreefik heb geschrevenik had geschreven
  je schrijftje schreefje hebt geschrevenje had geschreven
  hij schrijfthij schreefhij heeft geschrevenhij had geschreven
  we schrijvenwe schrevenwe hebben geschrevenwe hadden geschreven
  jullie schrijvenjullie schrevenjullie hebben geschrevenjullie hadden geschreven
  ze schrijvenze schrevenze hebben geschrevenze hadden geschreven
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal schrijvenik zou schrijvenik zal hebben geschrevenik zou hebben geschreven
  je zult schrijvenje zou schrijvenje zult hebben geschrevenje zou hebben geschreven
  hij zal schrijvenhij zou schrijvenhij zal hebben geschrevenhij zou hebben geschreven
  we zullen schrijvenwe zouden schrijvenwe zullen hebben geschrevenwe zouden hebben geschreven
  jullie zullen schrijvenjullie zouden schrijvenjullie zullen hebben geschrevenjullie zouden hebben geschreven
  ze zullen schrijvenze zouden schrijvenze zullen hebben geschrevenze zouden hebben geschreven

  schrikken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik schrikik schrokik ben geschrokkenik was geschrokken
  je schriktje schrokje bent geschrokkenje was geschrokken
  hij schrikthij schrokhij is geschrokkenhij was geschrokken
  we schrikkenwe schrokkenwe zijn geschrokkenwe waren geschrokken
  jullie schrikkenjullie schrokkenjullie zijn geschrokkenjullie waren geschrokken
  ze schrikkenze schrokkenze zijn geschrokkenze waren geschrokken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal schrikkenik zou schrikkenik zal zijn geschrokkenik zou zijn geschrokken
  je zult schrikkenje zou schrikkenje zult zijn geschrokkenje zou zijn geschrokken
  hij zal schrikkenhij zou schrikkenhij zal zijn geschrokkenhij zou zijn geschrokken
  we zullen schrikkenwe zouden schrikkenwe zullen zijn geschrokkenwe zouden zijn geschrokken
  jullie zullen schrikkenjullie zouden schrikkenjullie zullen zijn geschrokkenjullie zouden zijn geschrokken
  ze zullen schrikkenze zouden schrikkenze zullen zijn geschrokkenze zouden zijn geschrokken

  slapen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik slaapik sliepik heb geslapenik had geslapen
  je slaaptje sliepje hebt geslapenje had geslapen
  hij slaapthij sliephij heeft geslapenhij had geslapen
  we slapenwe sliepenwe hebben geslapenwe hadden geslapen
  jullie slapenjullie sliepenjullie hebben geslapenjullie hadden geslapen
  ze slapenze sliepenze hebben geslapenze hadden geslapen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal slapenik zou slapenik zal hebben geslapenik zou hebben geslapen
  je zult slapenje zou slapenje zult hebben geslapenje zou hebben geslapen
  hij zal slapenhij zou slapenhij zal hebben geslapenhij zou hebben geslapen
  we zullen slapenwe zouden slapenwe zullen hebben geslapenwe zouden hebben geslapen
  jullie zullen slapenjullie zouden slapenjullie zullen hebben geslapenjullie zouden hebben geslapen
  ze zullen slapenze zouden slapenze zullen hebben geslapenze zouden hebben geslapen

  spelen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik speelik speeldeik heb gespeeldik had gespeeld
  je speeltje speeldeje hebt gespeeldje had gespeeld
  hij speelthij speeldehij heeft gespeeldhij had gespeeld
  we spelenwe speeldenwe hebben gespeeldwe hadden gespeeld
  jullie spelenjullie speeldenjullie hebben gespeeldjullie hadden gespeeld
  ze spelenze speeldenze hebben gespeeldze hadden gespeeld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal spelenik zou spelenik zal hebben gespeeldik zou hebben gespeeld
  je zult spelenje zou spelenje zult hebben gespeeldje zou hebben gespeeld
  hij zal spelenhij zou spelenhij zal hebben gespeeldhij zou hebben gespeeld
  we zullen spelenwe zouden spelenwe zullen hebben gespeeldwe zouden hebben gespeeld
  jullie zullen spelenjullie zouden spelenjullie zullen hebben gespeeldjullie zouden hebben gespeeld
  ze zullen spelenze zouden spelenze zullen hebben gespeeldze zouden hebben gespeeld

  spreken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik spreekik sprakik heb gesprokenik had gesproken
  je spreektje sprakje hebt gesprokenje had gesproken
  hij spreekthij sprakhij heeft gesprokenhij had gesproken
  we sprekenwe sprakenwe hebben gesprokenwe hadden gesproken
  jullie sprekenjullie sprakenjullie hebben gesprokenjullie hadden gesproken
  ze sprekenze sprakenze hebben gesprokenze hadden gesproken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal sprekenik zou sprekenik zal hebben gesprokenik zou hebben gesproken
  je zult sprekenje zou sprekenje zult hebben gesprokenje zou hebben gesproken
  hij zal sprekenhij zou sprekenhij zal hebben gesprokenhij zou hebben gesproken
  we zullen sprekenwe zouden sprekenwe zullen hebben gesprokenwe zouden hebben gesproken
  jullie zullen sprekenjullie zouden sprekenjullie zullen hebben gesprokenjullie zouden hebben gesproken
  ze zullen sprekenze zouden sprekenze zullen hebben gesprokenze zouden hebben gesproken

  staan
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik staik stondik heb gestaanik had gestaan
  je staatje stondje hebt gestaanje had gestaan
  hij staathij stondhij heeft gestaanhij had gestaan
  we staanwe stondenwe hebben gestaanwe hadden gestaan
  jullie staanjullie stondenjullie hebben gestaanjullie hadden gestaan
  ze staanze stondenze hebben gestaanze hadden gestaan
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal staanik zou staanik zal hebben gestaanik zou hebben gestaan
  je zult staanje zou staanje zult hebben gestaanje zou hebben gestaan
  hij zal staanhij zou staanhij zal hebben gestaanhij zou hebben gestaan
  we zullen staanwe zouden staanwe zullen hebben gestaanwe zouden hebben gestaan
  jullie zullen staanjullie zouden staanjullie zullen hebben gestaanjullie zouden hebben gestaan
  ze zullen staanze zouden staanze zullen hebben gestaanze zouden hebben gestaan

  stappen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik stapik stapteik ben gestaptik was gestapt
  je staptje stapteje bent gestaptje was gestapt
  hij stapthij staptehij is gestapthij was gestapt
  we stappenwe staptenwe zijn gestaptwe waren gestapt
  jullie stappenjullie staptenjullie zijn gestaptjullie waren gestapt
  ze stappenze staptenze zijn gestaptze waren gestapt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal stappenik zou stappenik zal zijn gestaptik zou zijn gestapt
  je zult stappenje zou stappenje zult zijn gestaptje zou zijn gestapt
  hij zal stappenhij zou stappenhij zal zijn gestapthij zou zijn gestapt
  we zullen stappenwe zouden stappenwe zullen zijn gestaptwe zouden zijn gestapt
  jullie zullen stappenjullie zouden stappenjullie zullen zijn gestaptjullie zouden zijn gestapt
  ze zullen stappenze zouden stappenze zullen zijn gestaptze zouden zijn gestapt

  staren
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik staarik staardeik heb gestaardik had gestaard
  je staartje staardeje hebt gestaardje had gestaard
  hij staarthij staardehij heeft gestaardhij had gestaard
  we starenwe staardenwe hebben gestaardwe hadden gestaard
  jullie starenjullie staardenjullie hebben gestaardjullie hadden gestaard
  ze starenze staardenze hebben gestaardze hadden gestaard
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal starenik zou starenik zal hebben gestaardik zou hebben gestaard
  je zult starenje zou starenje zult hebben gestaardje zou hebben gestaard
  hij zal starenhij zou starenhij zal hebben gestaardhij zou hebben gestaard
  we zullen starenwe zouden starenwe zullen hebben gestaardwe zouden hebben gestaard
  jullie zullen starenjullie zouden starenjullie zullen hebben gestaardjullie zouden hebben gestaard
  ze zullen starenze zouden starenze zullen hebben gestaardze zouden hebben gestaard

  stellen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik stelik steldeik heb gesteldik had gesteld
  je steltje steldeje hebt gesteldje had gesteld
  hij stelthij steldehij heeft gesteldhij had gesteld
  we stellenwe steldenwe hebben gesteldwe hadden gesteld
  jullie stellenjullie steldenjullie hebben gesteldjullie hadden gesteld
  ze stellenze steldenze hebben gesteldze hadden gesteld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal stellenik zou stellenik zal hebben gesteldik zou hebben gesteld
  je zult stellenje zou stellenje zult hebben gesteldje zou hebben gesteld
  hij zal stellenhij zou stellenhij zal hebben gesteldhij zou hebben gesteld
  we zullen stellenwe zouden stellenwe zullen hebben gesteldwe zouden hebben gesteld
  jullie zullen stellenjullie zouden stellenjullie zullen hebben gesteldjullie zouden hebben gesteld
  ze zullen stellenze zouden stellenze zullen hebben gesteldze zouden hebben gesteld

  sterven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik sterfik stierfik ben gestorvenik was gestorven
  je sterftje stierfje bent gestorvenje was gestorven
  hij sterfthij stierfhij is gestorvenhij was gestorven
  we stervenwe stiervenwe zijn gestorvenwe waren gestorven
  jullie stervenjullie stiervenjullie zijn gestorvenjullie waren gestorven
  ze stervenze stiervenze zijn gestorvenze waren gestorven
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal stervenik zou stervenik zal zijn gestorvenik zou zijn gestorven
  je zult stervenje zou stervenje zult zijn gestorvenje zou zijn gestorven
  hij zal stervenhij zou stervenhij zal zijn gestorvenhij zou zijn gestorven
  we zullen stervenwe zouden stervenwe zullen zijn gestorvenwe zouden zijn gestorven
  jullie zullen stervenjullie zouden stervenjullie zullen zijn gestorvenjullie zouden zijn gestorven
  ze zullen stervenze zouden stervenze zullen zijn gestorvenze zouden zijn gestorven

  sturen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik stuurik stuurdeik heb gestuurdik had gestuurd
  je stuurtje stuurdeje hebt gestuurdje had gestuurd
  hij stuurthij stuurdehij heeft gestuurdhij had gestuurd
  we sturenwe stuurdenwe hebben gestuurdwe hadden gestuurd
  jullie sturenjullie stuurdenjullie hebben gestuurdjullie hadden gestuurd
  ze sturenze stuurdenze hebben gestuurdze hadden gestuurd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal sturenik zou sturenik zal hebben gestuurdik zou hebben gestuurd
  je zult sturenje zou sturenje zult hebben gestuurdje zou hebben gestuurd
  hij zal sturenhij zou sturenhij zal hebben gestuurdhij zou hebben gestuurd
  we zullen sturenwe zouden sturenwe zullen hebben gestuurdwe zouden hebben gestuurd
  jullie zullen sturenjullie zouden sturenjullie zullen hebben gestuurdjullie zouden hebben gestuurd
  ze zullen sturenze zouden sturenze zullen hebben gestuurdze zouden hebben gestuurd

  terugkomen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kom terugik kwam terugik ben teruggekomenik was teruggekomen
  je komt terugje kwam terugje bent teruggekomenje was teruggekomen
  hij komt terughij kwam terughij is teruggekomenhij was teruggekomen
  we komen terugwe kwamen terugwe zijn teruggekomenwe waren teruggekomen
  jullie komen terugjullie kwamen terugjullie zijn teruggekomenjullie waren teruggekomen
  ze komen terugze kwamen terugze zijn teruggekomenze waren teruggekomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal terugkomenik zou terugkomenik zal zijn teruggekomenik zou zijn teruggekomen
  je zult terugkomenje zou terugkomenje zult zijn teruggekomenje zou zijn teruggekomen
  hij zal terugkomenhij zou terugkomenhij zal zijn teruggekomenhij zou zijn teruggekomen
  we zullen terugkomenwe zouden terugkomenwe zullen zijn teruggekomenwe zouden zijn teruggekomen
  jullie zullen terugkomenjullie zouden terugkomenjullie zullen zijn teruggekomenjullie zouden zijn teruggekomen
  ze zullen terugkomenze zouden terugkomenze zullen zijn teruggekomenze zouden zijn teruggekomen

  trekken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik trekik trokik ben getrokkenik was getrokken
  je trektje trokje bent getrokkenje was getrokken
  hij trekthij trokhij is getrokkenhij was getrokken
  we trekkenwe trokkenwe zijn getrokkenwe waren getrokken
  jullie trekkenjullie trokkenjullie zijn getrokkenjullie waren getrokken
  ze trekkenze trokkenze zijn getrokkenze waren getrokken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal trekkenik zou trekkenik zal zijn getrokkenik zou zijn getrokken
  je zult trekkenje zou trekkenje zult zijn getrokkenje zou zijn getrokken
  hij zal trekkenhij zou trekkenhij zal zijn getrokkenhij zou zijn getrokken
  we zullen trekkenwe zouden trekkenwe zullen zijn getrokkenwe zouden zijn getrokken
  jullie zullen trekkenjullie zouden trekkenjullie zullen zijn getrokkenjullie zouden zijn getrokken
  ze zullen trekkenze zouden trekkenze zullen zijn getrokkenze zouden zijn getrokken

  trouwen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik trouwik trouwdeik ben getrouwdik was getrouwd
  je trouwtje trouwdeje bent getrouwdje was getrouwd
  hij trouwthij trouwdehij is getrouwdhij was getrouwd
  we trouwenwe trouwdenwe zijn getrouwdwe waren getrouwd
  jullie trouwenjullie trouwdenjullie zijn getrouwdjullie waren getrouwd
  ze trouwenze trouwdenze zijn getrouwdze waren getrouwd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal trouwenik zou trouwenik zal zijn getrouwdik zou zijn getrouwd
  je zult trouwenje zou trouwenje zult zijn getrouwdje zou zijn getrouwd
  hij zal trouwenhij zou trouwenhij zal zijn getrouwdhij zou zijn getrouwd
  we zullen trouwenwe zouden trouwenwe zullen zijn getrouwdwe zouden zijn getrouwd
  jullie zullen trouwenjullie zouden trouwenjullie zullen zijn getrouwdjullie zouden zijn getrouwd
  ze zullen trouwenze zouden trouwenze zullen zijn getrouwdze zouden zijn getrouwd

  uitleggen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik leg uitik legde uitik heb uitgelegdik had uitgelegd
  je legt uitje legde uitje hebt uitgelegdje had uitgelegd
  hij legt uithij legde uithij heeft uitgelegdhij had uitgelegd
  we leggen uitwe legden uitwe hebben uitgelegdwe hadden uitgelegd
  jullie leggen uitjullie legden uitjullie hebben uitgelegdjullie hadden uitgelegd
  ze leggen uitze legden uitze hebben uitgelegdze hadden uitgelegd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal uitleggenik zou uitleggenik zal hebben uitgelegdik zou hebben uitgelegd
  je zult uitleggenje zou uitleggenje zult hebben uitgelegdje zou hebben uitgelegd
  hij zal uitleggenhij zou uitleggenhij zal hebben uitgelegdhij zou hebben uitgelegd
  we zullen uitleggenwe zouden uitleggenwe zullen hebben uitgelegdwe zouden hebben uitgelegd
  jullie zullen uitleggenjullie zouden uitleggenjullie zullen hebben uitgelegdjullie zouden hebben uitgelegd
  ze zullen uitleggenze zouden uitleggenze zullen hebben uitgelegdze zouden hebben uitgelegd

  vallen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik valik vielik ben gevallenik was gevallen
  je valtje vielje bent gevallenje was gevallen
  hij valthij vielhij is gevallenhij was gevallen
  we vallenwe vielenwe zijn gevallenwe waren gevallen
  jullie vallenjullie vielenjullie zijn gevallenjullie waren gevallen
  ze vallenze vielenze zijn gevallenze waren gevallen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vallenik zou vallenik zal zijn gevallenik zou zijn gevallen
  je zult vallenje zou vallenje zult zijn gevallenje zou zijn gevallen
  hij zal vallenhij zou vallenhij zal zijn gevallenhij zou zijn gevallen
  we zullen vallenwe zouden vallenwe zullen zijn gevallenwe zouden zijn gevallen
  jullie zullen vallenjullie zouden vallenjullie zullen zijn gevallenjullie zouden zijn gevallen
  ze zullen vallenze zouden vallenze zullen zijn gevallenze zouden zijn gevallen

  vangen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vangik vingik heb gevangenik had gevangen
  je vangtje vingje hebt gevangenje had gevangen
  hij vangthij vinghij heeft gevangenhij had gevangen
  we vangenwe vingenwe hebben gevangenwe hadden gevangen
  jullie vangenjullie vingenjullie hebben gevangenjullie hadden gevangen
  ze vangenze vingenze hebben gevangenze hadden gevangen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vangenik zou vangenik zal hebben gevangenik zou hebben gevangen
  je zult vangenje zou vangenje zult hebben gevangenje zou hebben gevangen
  hij zal vangenhij zou vangenhij zal hebben gevangenhij zou hebben gevangen
  we zullen vangenwe zouden vangenwe zullen hebben gevangenwe zouden hebben gevangen
  jullie zullen vangenjullie zouden vangenjullie zullen hebben gevangenjullie zouden hebben gevangen
  ze zullen vangenze zouden vangenze zullen hebben gevangenze zouden hebben gevangen

  veranderen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik veranderik veranderdeik heb veranderdik had veranderd
  je verandertje veranderdeje hebt veranderdje had veranderd
  hij veranderthij veranderdehij heeft veranderdhij had veranderd
  we veranderenwe veranderdenwe hebben veranderdwe hadden veranderd
  jullie veranderenjullie veranderdenjullie hebben veranderdjullie hadden veranderd
  ze veranderenze veranderdenze hebben veranderdze hadden veranderd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal veranderenik zou veranderenik zal hebben veranderdik zou hebben veranderd
  je zult veranderenje zou veranderenje zult hebben veranderdje zou hebben veranderd
  hij zal veranderenhij zou veranderenhij zal hebben veranderdhij zou hebben veranderd
  we zullen veranderenwe zouden veranderenwe zullen hebben veranderdwe zouden hebben veranderd
  jullie zullen veranderenjullie zouden veranderenjullie zullen hebben veranderdjullie zouden hebben veranderd
  ze zullen veranderenze zouden veranderenze zullen hebben veranderdze zouden hebben veranderd

  verdienen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik verdienik verdiendeik heb verdiendik had verdiend
  je verdientje verdiendeje hebt verdiendje had verdiend
  hij verdienthij verdiendehij heeft verdiendhij had verdiend
  we verdienenwe verdiendenwe hebben verdiendwe hadden verdiend
  jullie verdienenjullie verdiendenjullie hebben verdiendjullie hadden verdiend
  ze verdienenze verdiendenze hebben verdiendze hadden verdiend
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal verdienenik zou verdienenik zal hebben verdiendik zou hebben verdiend
  je zult verdienenje zou verdienenje zult hebben verdiendje zou hebben verdiend
  hij zal verdienenhij zou verdienenhij zal hebben verdiendhij zou hebben verdiend
  we zullen verdienenwe zouden verdienenwe zullen hebben verdiendwe zouden hebben verdiend
  jullie zullen verdienenjullie zouden verdienenjullie zullen hebben verdiendjullie zouden hebben verdiend
  ze zullen verdienenze zouden verdienenze zullen hebben verdiendze zouden hebben verdiend

  vergeten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vergeetik vergatik heb vergetenik had vergeten
  je vergeetje vergatje hebt vergetenje had vergeten
  hij vergeethij vergathij heeft vergetenhij had vergeten
  we vergetenwe vergatenwe hebben vergetenwe hadden vergeten
  jullie vergetenjullie vergatenjullie hebben vergetenjullie hadden vergeten
  ze vergetenze vergatenze hebben vergetenze hadden vergeten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vergetenik zou vergetenik zal hebben vergetenik zou hebben vergeten
  je zult vergetenje zou vergetenje zult hebben vergetenje zou hebben vergeten
  hij zal vergetenhij zou vergetenhij zal hebben vergetenhij zou hebben vergeten
  we zullen vergetenwe zouden vergetenwe zullen hebben vergetenwe zouden hebben vergeten
  jullie zullen vergetenjullie zouden vergetenjullie zullen hebben vergetenjullie zouden hebben vergeten
  ze zullen vergetenze zouden vergetenze zullen hebben vergetenze zouden hebben vergeten

  vergeven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vergeefik vergafik heb vergevenik had vergeven
  je vergeeftje vergafje hebt vergevenje had vergeven
  hij vergeefthij vergafhij heeft vergevenhij had vergeven
  we vergevenwe vergavenwe hebben vergevenwe hadden vergeven
  jullie vergevenjullie vergavenjullie hebben vergevenjullie hadden vergeven
  ze vergevenze vergavenze hebben vergevenze hadden vergeven
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vergevenik zou vergevenik zal hebben vergevenik zou hebben vergeven
  je zult vergevenje zou vergevenje zult hebben vergevenje zou hebben vergeven
  hij zal vergevenhij zou vergevenhij zal hebben vergevenhij zou hebben vergeven
  we zullen vergevenwe zouden vergevenwe zullen hebben vergevenwe zouden hebben vergeven
  jullie zullen vergevenjullie zouden vergevenjullie zullen hebben vergevenjullie zouden hebben vergeven
  ze zullen vergevenze zouden vergevenze zullen hebben vergevenze zouden hebben vergeven

  verkopen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik verkoopik verkochtik heb verkochtik had verkocht
  je verkooptje verkochtje hebt verkochtje had verkocht
  hij verkoopthij verkochthij heeft verkochthij had verkocht
  we verkopenwe verkochtenwe hebben verkochtwe hadden verkocht
  jullie verkopenjullie verkochtenjullie hebben verkochtjullie hadden verkocht
  ze verkopenze verkochtenze hebben verkochtze hadden verkocht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal verkopenik zou verkopenik zal hebben verkochtik zou hebben verkocht
  je zult verkopenje zou verkopenje zult hebben verkochtje zou hebben verkocht
  hij zal verkopenhij zou verkopenhij zal hebben verkochthij zou hebben verkocht
  we zullen verkopenwe zouden verkopenwe zullen hebben verkochtwe zouden hebben verkocht
  jullie zullen verkopenjullie zouden verkopenjullie zullen hebben verkochtjullie zouden hebben verkocht
  ze zullen verkopenze zouden verkopenze zullen hebben verkochtze zouden hebben verkocht

  verlangen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik verlangik verlangdeik heb verlangdik had verlangd
  je verlangtje verlangdeje hebt verlangdje had verlangd
  hij verlangthij verlangdehij heeft verlangdhij had verlangd
  we verlangenwe verlangdenwe hebben verlangdwe hadden verlangd
  jullie verlangenjullie verlangdenjullie hebben verlangdjullie hadden verlangd
  ze verlangenze verlangdenze hebben verlangdze hadden verlangd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal verlangenik zou verlangenik zal hebben verlangdik zou hebben verlangd
  je zult verlangenje zou verlangenje zult hebben verlangdje zou hebben verlangd
  hij zal verlangenhij zou verlangenhij zal hebben verlangdhij zou hebben verlangd
  we zullen verlangenwe zouden verlangenwe zullen hebben verlangdwe zouden hebben verlangd
  jullie zullen verlangenjullie zouden verlangenjullie zullen hebben verlangdjullie zouden hebben verlangd
  ze zullen verlangenze zouden verlangenze zullen hebben verlangdze zouden hebben verlangd

  verlaten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik verlaatik verlietik heb verlatenik had verlaten
  je verlaatje verlietje hebt verlatenje had verlaten
  hij verlaathij verliethij heeft verlatenhij had verlaten
  we verlatenwe verlietenwe hebben verlatenwe hadden verlaten
  jullie verlatenjullie verlietenjullie hebben verlatenjullie hadden verlaten
  ze verlatenze verlietenze hebben verlatenze hadden verlaten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal verlatenik zou verlatenik zal hebben verlatenik zou hebben verlaten
  je zult verlatenje zou verlatenje zult hebben verlatenje zou hebben verlaten
  hij zal verlatenhij zou verlatenhij zal hebben verlatenhij zou hebben verlaten
  we zullen verlatenwe zouden verlatenwe zullen hebben verlatenwe zouden hebben verlaten
  jullie zullen verlatenjullie zouden verlatenjullie zullen hebben verlatenjullie zouden hebben verlaten
  ze zullen verlatenze zouden verlatenze zullen hebben verlatenze zouden hebben verlaten

  verliezen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik verliesik verloorik heb verlorenik had verloren
  je verliestje verloorje hebt verlorenje had verloren
  hij verliesthij verloorhij heeft verlorenhij had verloren
  we verliezenwe verlorenwe hebben verlorenwe hadden verloren
  jullie verliezenjullie verlorenjullie hebben verlorenjullie hadden verloren
  ze verliezenze verlorenze hebben verlorenze hadden verloren
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal verliezenik zou verliezenik zal hebben verlorenik zou hebben verloren
  je zult verliezenje zou verliezenje zult hebben verlorenje zou hebben verloren
  hij zal verliezenhij zou verliezenhij zal hebben verlorenhij zou hebben verloren
  we zullen verliezenwe zouden verliezenwe zullen hebben verlorenwe zouden hebben verloren
  jullie zullen verliezenjullie zouden verliezenjullie zullen hebben verlorenjullie zouden hebben verloren
  ze zullen verliezenze zouden verliezenze zullen hebben verlorenze zouden hebben verloren

  vertellen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vertelik verteldeik heb verteldik had verteld
  je verteltje verteldeje hebt verteldje had verteld
  hij vertelthij verteldehij heeft verteldhij had verteld
  we vertellenwe verteldenwe hebben verteldwe hadden verteld
  jullie vertellenjullie verteldenjullie hebben verteldjullie hadden verteld
  ze vertellenze verteldenze hebben verteldze hadden verteld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vertellenik zou vertellenik zal hebben verteldik zou hebben verteld
  je zult vertellenje zou vertellenje zult hebben verteldje zou hebben verteld
  hij zal vertellenhij zou vertellenhij zal hebben verteldhij zou hebben verteld
  we zullen vertellenwe zouden vertellenwe zullen hebben verteldwe zouden hebben verteld
  jullie zullen vertellenjullie zouden vertellenjullie zullen hebben verteldjullie zouden hebben verteld
  ze zullen vertellenze zouden vertellenze zullen hebben verteldze zouden hebben verteld

  vertrekken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vertrekik vertrokik ben vertrokkenik was vertrokken
  je vertrektje vertrokje bent vertrokkenje was vertrokken
  hij vertrekthij vertrokhij is vertrokkenhij was vertrokken
  we vertrekkenwe vertrokkenwe zijn vertrokkenwe waren vertrokken
  jullie vertrekkenjullie vertrokkenjullie zijn vertrokkenjullie waren vertrokken
  ze vertrekkenze vertrokkenze zijn vertrokkenze waren vertrokken
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vertrekkenik zou vertrekkenik zal zijn vertrokkenik zou zijn vertrokken
  je zult vertrekkenje zou vertrekkenje zult zijn vertrokkenje zou zijn vertrokken
  hij zal vertrekkenhij zou vertrekkenhij zal zijn vertrokkenhij zou zijn vertrokken
  we zullen vertrekkenwe zouden vertrekkenwe zullen zijn vertrokkenwe zouden zijn vertrokken
  jullie zullen vertrekkenjullie zouden vertrekkenjullie zullen zijn vertrokkenjullie zouden zijn vertrokken
  ze zullen vertrekkenze zouden vertrekkenze zullen zijn vertrokkenze zouden zijn vertrokken

  vertalen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vertaalik vertaaldeik heb vertaaldik had vertaald
  je vertaaltje vertaaldeje hebt vertaaldje had vertaald
  hij vertaalthij vertaaldehij heeft vertaaldhij had vertaald
  we vertalenwe vertaaldenwe hebben vertaaldwe hadden vertaald
  jullie vertalenjullie vertaaldenjullie hebben vertaaldjullie hadden vertaald
  ze vertalenze vertaaldenze hebben vertaaldze hadden vertaald
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vertalenik zou vertalenik zal hebben vertaaldik zou hebben vertaald
  je zult vertalenje zou vertalenje zult hebben vertaaldje zou hebben vertaald
  hij zal vertalenhij zou vertalenhij zal hebben vertaaldhij zou hebben vertaald
  we zullen vertalenwe zouden vertalenwe zullen hebben vertaaldwe zouden hebben vertaald
  jullie zullen vertalenjullie zouden vertalenjullie zullen hebben vertaaldjullie zouden hebben vertaald
  ze zullen vertalenze zouden vertalenze zullen hebben vertaaldze zouden hebben vertaald

  vertrouwen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vertrouwik vertrouwdeik heb vertrouwdik had vertrouwd
  je vertrouwtje vertrouwdeje hebt vertrouwdje had vertrouwd
  hij vertrouwthij vertrouwdehij heeft vertrouwdhij had vertrouwd
  we vertrouwenwe vertrouwdenwe hebben vertrouwdwe hadden vertrouwd
  jullie vertrouwenjullie vertrouwdenjullie hebben vertrouwdjullie hadden vertrouwd
  ze vertrouwenze vertrouwdenze hebben vertrouwdze hadden vertrouwd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vertrouwenik zou vertrouwenik zal hebben vertrouwdik zou hebben vertrouwd
  je zult vertrouwenje zou vertrouwenje zult hebben vertrouwdje zou hebben vertrouwd
  hij zal vertrouwenhij zou vertrouwenhij zal hebben vertrouwdhij zou hebben vertrouwd
  we zullen vertrouwenwe zouden vertrouwenwe zullen hebben vertrouwdwe zouden hebben vertrouwd
  jullie zullen vertrouwenjullie zouden vertrouwenjullie zullen hebben vertrouwdjullie zouden hebben vertrouwd
  ze zullen vertrouwenze zouden vertrouwenze zullen hebben vertrouwdze zouden hebben vertrouwd

  vinden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vindik vondik heb gevondenik had gevonden
  je vindtje vondje hebt gevondenje had gevonden
  hij vindthij vondhij heeft gevondenhij had gevonden
  we vindenwe vondenwe hebben gevondenwe hadden gevonden
  jullie vindenjullie vondenjullie hebben gevondenjullie hadden gevonden
  ze vindenze vondenze hebben gevondenze hadden gevonden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vindenik zou vindenik zal hebben gevondenik zou hebben gevonden
  je zult vindenje zou vindenje zult hebben gevondenje zou hebben gevonden
  hij zal vindenhij zou vindenhij zal hebben gevondenhij zou hebben gevonden
  we zullen vindenwe zouden vindenwe zullen hebben gevondenwe zouden hebben gevonden
  jullie zullen vindenjullie zouden vindenjullie zullen hebben gevondenjullie zouden hebben gevonden
  ze zullen vindenze zouden vindenze zullen hebben gevondenze zouden hebben gevonden

  vliegen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vliegik vloogik heb gevlogenik had gevlogen
  je vliegtje vloogje hebt gevlogenje had gevlogen
  hij vliegthij vlooghij heeft gevlogenhij had gevlogen
  we vliegenwe vlogenwe hebben gevlogenwe hadden gevlogen
  jullie vliegenjullie vlogenjullie hebben gevlogenjullie hadden gevlogen
  ze vliegenze vlogenze hebben gevlogenze hadden gevlogen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vliegenik zou vliegenik zal hebben gevlogenik zou hebben gevlogen
  je zult vliegenje zou vliegenje zult hebben gevlogenje zou hebben gevlogen
  hij zal vliegenhij zou vliegenhij zal hebben gevlogenhij zou hebben gevlogen
  we zullen vliegenwe zouden vliegenwe zullen hebben gevlogenwe zouden hebben gevlogen
  jullie zullen vliegenjullie zouden vliegenjullie zullen hebben gevlogenjullie zouden hebben gevlogen
  ze zullen vliegenze zouden vliegenze zullen hebben gevlogenze zouden hebben gevlogen

  voorkomen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik voorkomik voorkwamik heb voorkomenik had voorkomen
  je voorkomtje voorkwamje hebt voorkomenje had voorkomen
  hij voorkomthij voorkwamhij heeft voorkomenhij had voorkomen
  we voorkomenwe voorkwamenwe hebben voorkomenwe hadden voorkomen
  jullie voorkomenjullie voorkwamenjullie hebben voorkomenjullie hadden voorkomen
  ze voorkomenze voorkwamenze hebben voorkomenze hadden voorkomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal voorkomenik zou voorkomenik zal hebben voorkomenik zou hebben voorkomen
  je zult voorkomenje zou voorkomenje zult hebben voorkomenje zou hebben voorkomen
  hij zal voorkomenhij zou voorkomenhij zal hebben voorkomenhij zou hebben voorkomen
  we zullen voorkomenwe zouden voorkomenwe zullen hebben voorkomenwe zouden hebben voorkomen
  jullie zullen voorkomenjullie zouden voorkomenjullie zullen hebben voorkomenjullie zouden hebben voorkomen
  ze zullen voorkomenze zouden voorkomenze zullen hebben voorkomenze zouden hebben voorkomen

  voorkomen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik kom voorik kwam voorik ben voorgekomenik was voorgekomen
  je komt voorje kwam voorje bent voorgekomenje was voorgekomen
  hij komt voorhij kwam voorhij is voorgekomenhij was voorgekomen
  we komen voorwe kwamen voorwe zijn voorgekomenwe waren voorgekomen
  jullie komen voorjullie kwamen voorjullie zijn voorgekomenjullie waren voorgekomen
  ze komen voorze kwamen voorze zijn voorgekomenze waren voorgekomen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal voorkomenik zou voorkomenik zal zijn voorgekomenik zou zijn voorgekomen
  je zult voorkomenje zou voorkomenje zult zijn voorgekomenje zou zijn voorgekomen
  hij zal voorkomenhij zou voorkomenhij zal zijn voorgekomenhij zou zijn voorgekomen
  we zullen voorkomenwe zouden voorkomenwe zullen zijn voorgekomenwe zouden zijn voorgekomen
  jullie zullen voorkomenjullie zouden voorkomenjullie zullen zijn voorgekomenjullie zouden zijn voorgekomen
  ze zullen voorkomenze zouden voorkomenze zullen zijn voorgekomenze zouden zijn voorgekomen

  voorstellen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik stel voorik stelde voorik heb voorgesteldik had voorgesteld
  je stelt voorje stelde voorje hebt voorgesteldje had voorgesteld
  hij stelt voorhij stelde voorhij heeft voorgesteldhij had voorgesteld
  we stellen voorwe stelden voorwe hebben voorgesteldwe hadden voorgesteld
  jullie stellen voorjullie stelden voorjullie hebben voorgesteldjullie hadden voorgesteld
  ze stellen voorze stelden voorze hebben voorgesteldze hadden voorgesteld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal voorstellenik zou voorstellenik zal hebben voorgesteldik zou hebben voorgesteld
  je zult voorstellenje zou voorstellenje zult hebben voorgesteldje zou hebben voorgesteld
  hij zal voorstellenhij zou voorstellenhij zal hebben voorgesteldhij zou hebben voorgesteld
  we zullen voorstellenwe zouden voorstellenwe zullen hebben voorgesteldwe zouden hebben voorgesteld
  jullie zullen voorstellenjullie zouden voorstellenjullie zullen hebben voorgesteldjullie zouden hebben voorgesteld
  ze zullen voorstellenze zouden voorstellenze zullen hebben voorgesteldze zouden hebben voorgesteld

  vormen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vormik vormdeik heb gevormdik had gevormd
  je vormtje vormdeje hebt gevormdje had gevormd
  hij vormthij vormdehij heeft gevormdhij had gevormd
  we vormenwe vormdenwe hebben gevormdwe hadden gevormd
  jullie vormenjullie vormdenjullie hebben gevormdjullie hadden gevormd
  ze vormenze vormdenze hebben gevormdze hadden gevormd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vormenik zou vormenik zal hebben gevormdik zou hebben gevormd
  je zult vormenje zou vormenje zult hebben gevormdje zou hebben gevormd
  hij zal vormenhij zou vormenhij zal hebben gevormdhij zou hebben gevormd
  we zullen vormenwe zouden vormenwe zullen hebben gevormdwe zouden hebben gevormd
  jullie zullen vormenjullie zouden vormenjullie zullen hebben gevormdjullie zouden hebben gevormd
  ze zullen vormenze zouden vormenze zullen hebben gevormdze zouden hebben gevormd

  vallen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik valik vielik ben gevallenik was gevallen
  je valtje vielje bent gevallenje was gevallen
  hij valthij vielhij is gevallenhij was gevallen
  we vallenwe vielenwe zijn gevallenwe waren gevallen
  jullie vallenjullie vielenjullie zijn gevallenjullie waren gevallen
  ze vallenze vielenze zijn gevallenze waren gevallen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vallenik zou vallenik zal zijn gevallenik zou zijn gevallen
  je zult vallenje zou vallenje zult zijn gevallenje zou zijn gevallen
  hij zal vallenhij zou vallenhij zal zijn gevallenhij zou zijn gevallen
  we zullen vallenwe zouden vallenwe zullen zijn gevallenwe zouden zijn gevallen
  jullie zullen vallenjullie zouden vallenjullie zullen zijn gevallenjullie zouden zijn gevallen
  ze zullen vallenze zouden vallenze zullen zijn gevallenze zouden zijn gevallen

  vragen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik vraagik vroegik heb gevraagdik had gevraagd
  je vraagtje vroegje hebt gevraagdje had gevraagd
  hij vraagthij vroeghij heeft gevraagdhij had gevraagd
  we vragenwe vroegenwe hebben gevraagdwe hadden gevraagd
  jullie vragenjullie vroegenjullie hebben gevraagdjullie hadden gevraagd
  ze vragenze vroegenze hebben gevraagdze hadden gevraagd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal vragenik zou vragenik zal hebben gevraagdik zou hebben gevraagd
  je zult vragenje zou vragenje zult hebben gevraagdje zou hebben gevraagd
  hij zal vragenhij zou vragenhij zal hebben gevraagdhij zou hebben gevraagd
  we zullen vragenwe zouden vragenwe zullen hebben gevraagdwe zouden hebben gevraagd
  jullie zullen vragenjullie zouden vragenjullie zullen hebben gevraagdjullie zouden hebben gevraagd
  ze zullen vragenze zouden vragenze zullen hebben gevraagdze zouden hebben gevraagd

  wachten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik wachtik wachtteik heb gewachtik had gewacht
  je wachtje wachtteje hebt gewachtje had gewacht
  hij wachthij wachttehij heeft gewachthij had gewacht
  we wachtenwe wachttenwe hebben gewachtwe hadden gewacht
  jullie wachtenjullie wachttenjullie hebben gewachtjullie hadden gewacht
  ze wachtenze wachttenze hebben gewachtze hadden gewacht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal wachtenik zou wachtenik zal hebben gewachtik zou hebben gewacht
  je zult wachtenje zou wachtenje zult hebben gewachtje zou hebben gewacht
  hij zal wachtenhij zou wachtenhij zal hebben gewachthij zou hebben gewacht
  we zullen wachtenwe zouden wachtenwe zullen hebben gewachtwe zouden hebben gewacht
  jullie zullen wachtenjullie zouden wachtenjullie zullen hebben gewachtjullie zouden hebben gewacht
  ze zullen wachtenze zouden wachtenze zullen hebben gewachtze zouden hebben gewacht

  wandelen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik wandelik wandeldeik heb gewandeldik had gewandeld
  je wandeltje wandeldeje hebt gewandeldje had gewandeld
  hij wandelthij wandeldehij heeft gewandeldhij had gewandeld
  we wandelenwe wandeldenwe hebben gewandeldwe hadden gewandeld
  jullie wandelenjullie wandeldenjullie hebben gewandeldjullie hadden gewandeld
  ze wandelenze wandeldenze hebben gewandeldze hadden gewandeld
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal wandelenik zou wandelenik zal hebben gewandeldik zou hebben gewandeld
  je zult wandelenje zou wandelenje zult hebben gewandeldje zou hebben gewandeld
  hij zal wandelenhij zou wandelenhij zal hebben gewandeldhij zou hebben gewandeld
  we zullen wandelenwe zouden wandelenwe zullen hebben gewandeldwe zouden hebben gewandeld
  jullie zullen wandelenjullie zouden wandelenjullie zullen hebben gewandeldjullie zouden hebben gewandeld
  ze zullen wandelenze zouden wandelenze zullen hebben gewandeldze zouden hebben gewandeld

  werken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik werkik werkteik heb gewerktik had gewerkt
  je werktje werkteje hebt gewerktje had gewerkt
  hij werkthij werktehij heeft gewerkthij had gewerkt
  we werkenwe werktenwe hebben gewerktwe hadden gewerkt
  jullie werkenjullie werktenjullie hebben gewerktjullie hadden gewerkt
  ze werkenze werktenze hebben gewerktze hadden gewerkt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal werkenik zou werkenik zal hebben gewerktik zou hebben gewerkt
  je zult werkenje zou werkenje zult hebben gewerktje zou hebben gewerkt
  hij zal werkenhij zou werkenhij zal hebben gewerkthij zou hebben gewerkt
  we zullen werkenwe zouden werkenwe zullen hebben gewerktwe zouden hebben gewerkt
  jullie zullen werkenjullie zouden werkenjullie zullen hebben gewerktjullie zouden hebben gewerkt
  ze zullen werkenze zouden werkenze zullen hebben gewerktze zouden hebben gewerkt

  weten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik weetik wistik heb gewetenik had geweten
  je weetje wistje hebt gewetenje had geweten
  hij weethij wisthij heeft gewetenhij had geweten
  we wetenwe wistenwe hebben gewetenwe hadden geweten
  jullie wetenjullie wistenjullie hebben gewetenjullie hadden geweten
  ze wetenze wistenze hebben gewetenze hadden geweten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal wetenik zou wetenik zal hebben gewetenik zou hebben geweten
  je zult wetenje zou wetenje zult hebben gewetenje zou hebben geweten
  hij zal wetenhij zou wetenhij zal hebben gewetenhij zou hebben geweten
  we zullen wetenwe zouden wetenwe zullen hebben gewetenwe zouden hebben geweten
  jullie zullen wetenjullie zouden wetenjullie zullen hebben gewetenjullie zouden hebben geweten
  ze zullen wetenze zouden wetenze zullen hebben gewetenze zouden hebben geweten

  willen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik wilik wildeik heb gewildik had gewild
  je wilje wildeje hebt gewildje had gewild
  hij wilhij wildehij heeft gewildhij had gewild
  we willenwe wildenwe hebben gewildwe hadden gewild
  jullie willenjullie wildenjullie hebben gewildjullie hadden gewild
  ze willenze wildenze hebben gewildze hadden gewild
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal willenik zou willenik zal hebben gewildik zou hebben gewild
  je zult willenje zou willenje zult hebben gewildje zou hebben gewild
  hij zal willenhij zou willenhij zal hebben gewildhij zou hebben gewild
  we zullen willenwe zouden willenwe zullen hebben gewildwe zouden hebben gewild
  jullie zullen willenjullie zouden willenjullie zullen hebben gewildjullie zouden hebben gewild
  ze zullen willenze zouden willenze zullen hebben gewildze zouden hebben gewild

  worden
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik wordik werdik ben gewordenik was geworden
  je wordtje werdje bent gewordenje was geworden
  hij wordthij werdhij is gewordenhij was geworden
  we wordenwe werdenwe zijn gewordenwe waren geworden
  jullie wordenjullie werdenjullie zijn gewordenjullie waren geworden
  ze wordenze werdenze zijn gewordenze waren geworden
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal wordenik zou wordenik zal zijn gewordenik zou zijn geworden
  je zult wordenje zou wordenje zult zijn gewordenje zou zijn geworden
  hij zal wordenhij zou wordenhij zal zijn gewordenhij zou zijn geworden
  we zullen wordenwe zouden wordenwe zullen zijn gewordenwe zouden zijn geworden
  jullie zullen wordenjullie zouden wordenjullie zullen zijn gewordenjullie zouden zijn geworden
  ze zullen wordenze zouden wordenze zullen zijn gewordenze zouden zijn geworden

  wonen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik woonik woondeik heb gewoondik had gewoond
  je woontje woondeje hebt gewoondje had gewoond
  hij woonthij woondehij heeft gewoondhij had gewoond
  we wonenwe woondenwe hebben gewoondwe hadden gewoond
  jullie wonenjullie woondenjullie hebben gewoondjullie hadden gewoond
  ze wonenze woondenze hebben gewoondze hadden gewoond
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal wonenik zou wonenik zal hebben gewoondik zou hebben gewoond
  je zult wonenje zou wonenje zult hebben gewoondje zou hebben gewoond
  hij zal wonenhij zou wonenhij zal hebben gewoondhij zou hebben gewoond
  we zullen wonenwe zouden wonenwe zullen hebben gewoondwe zouden hebben gewoond
  jullie zullen wonenjullie zouden wonenjullie zullen hebben gewoondjullie zouden hebben gewoond
  ze zullen wonenze zouden wonenze zullen hebben gewoondze zouden hebben gewoond

  zakken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zakik zakteik ben gezaktik was gezakt
  je zaktje zakteje bent gezaktje was gezakt
  hij zakthij zaktehij is gezakthij was gezakt
  we zakkenwe zaktenwe zijn gezaktwe waren gezakt
  jullie zakkenjullie zaktenjullie zijn gezaktjullie waren gezakt
  ze zakkenze zaktenze zijn gezaktze waren gezakt
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zakkenik zou zakkenik zal zijn gezaktik zou zijn gezakt
  je zult zakkenje zou zakkenje zult zijn gezaktje zou zijn gezakt
  hij zal zakkenhij zou zakkenhij zal zijn gezakthij zou zijn gezakt
  we zullen zakkenwe zouden zakkenwe zullen zijn gezaktwe zouden zijn gezakt
  jullie zullen zakkenjullie zouden zakkenjullie zullen zijn gezaktjullie zouden zijn gezakt
  ze zullen zakkenze zouden zakkenze zullen zijn gezaktze zouden zijn gezakt

  zeggen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zegik zeiik heb gezegdik had gezegd
  je zegtje zeije hebt gezegdje had gezegd
  hij zegthij zeihij heeft gezegdhij had gezegd
  we zeggenwe zeidenwe hebben gezegdwe hadden gezegd
  jullie zeggenjullie zeidenjullie hebben gezegdjullie hadden gezegd
  ze zeggenze zeidenze hebben gezegdze hadden gezegd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zeggenik zou zeggenik zal hebben gezegdik zou hebben gezegd
  je zult zeggenje zou zeggenje zult hebben gezegdje zou hebben gezegd
  hij zal zeggenhij zou zeggenhij zal hebben gezegdhij zou hebben gezegd
  we zullen zeggenwe zouden zeggenwe zullen hebben gezegdwe zouden hebben gezegd
  jullie zullen zeggenjullie zouden zeggenjullie zullen hebben gezegdjullie zouden hebben gezegd
  ze zullen zeggenze zouden zeggenze zullen hebben gezegdze zouden hebben gezegd

  zeilen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zeilik zeildeik heb gezeildik had gezeild
  je zeiltje zeildeje hebt gezeildje had gezeild
  hij zeilthij zeildehij heeft gezeildhij had gezeild
  we zeilenwe zeildenwe hebben gezeildwe hadden gezeild
  jullie zeilenjullie zeildenjullie hebben gezeildjullie hadden gezeild
  ze zeilenze zeildenze hebben gezeildze hadden gezeild
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zeilenik zou zeilenik zal hebben gezeildik zou hebben gezeild
  je zult zeilenje zou zeilenje zult hebben gezeildje zou hebben gezeild
  hij zal zeilenhij zou zeilenhij zal hebben gezeildhij zou hebben gezeild
  we zullen zeilenwe zouden zeilenwe zullen hebben gezeildwe zouden hebben gezeild
  jullie zullen zeilenjullie zouden zeilenjullie zullen hebben gezeildjullie zouden hebben gezeild
  ze zullen zeilenze zouden zeilenze zullen hebben gezeildze zouden hebben gezeild

  zetten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zetik zetteik heb gezetik had gezet
  je zetje zetteje hebt gezetje had gezet
  hij zethij zettehij heeft gezethij had gezet
  we zettenwe zettenwe hebben gezetwe hadden gezet
  jullie zettenjullie zettenjullie hebben gezetjullie hadden gezet
  ze zettenze zettenze hebben gezetze hadden gezet
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zettenik zou zettenik zal hebben gezetik zou hebben gezet
  je zult zettenje zou zettenje zult hebben gezetje zou hebben gezet
  hij zal zettenhij zou zettenhij zal hebben gezethij zou hebben gezet
  we zullen zettenwe zouden zettenwe zullen hebben gezetwe zouden hebben gezet
  jullie zullen zettenjullie zouden zettenjullie zullen hebben gezetjullie zouden hebben gezet
  ze zullen zettenze zouden zettenze zullen hebben gezetze zouden hebben gezet

  zeven
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zeefik zeefdeik heb gezeefdik had gezeefd
  je zeeftje zeefdeje hebt gezeefdje had gezeefd
  hij zeefthij zeefdehij heeft gezeefdhij had gezeefd
  we zevenwe zeefdenwe hebben gezeefdwe hadden gezeefd
  jullie zevenjullie zeefdenjullie hebben gezeefdjullie hadden gezeefd
  ze zevenze zeefdenze hebben gezeefdze hadden gezeefd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zevenik zou zevenik zal hebben gezeefdik zou hebben gezeefd
  je zult zevenje zou zevenje zult hebben gezeefdje zou hebben gezeefd
  hij zal zevenhij zou zevenhij zal hebben gezeefdhij zou hebben gezeefd
  we zullen zevenwe zouden zevenwe zullen hebben gezeefdwe zouden hebben gezeefd
  jullie zullen zevenjullie zouden zevenjullie zullen hebben gezeefdjullie zouden hebben gezeefd
  ze zullen zevenze zouden zevenze zullen hebben gezeefdze zouden hebben gezeefd

  zich herinneren
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik herinner meik herinnerde meik heb me herinnerdik had me herinnerd
  je herinnert jeje herinnerde jeje hebt je herinnerdje had je herinnerd
  hij herinnert zichhij herinnerde zichhij heeft zich herinnerdhij had zich herinnerd
  we herinneren onswe herinnerden onswe hebben ons herinnerdwe hadden ons herinnerd
  jullie herinneren jejullie herinnerden jejullie hebben je herinnerdjullie hadden je herinnerd
  ze herinneren zichze herinnerden zichze hebben zich herinnerdze hadden zich herinnerd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal me herinnerenik zou me herinnerenik zal me hebben herinnerdik zou me hebben herinnerd
  je zult je herinnerenje zou je herinnerenje zult je hebben herinnerdje zou je hebben herinnerd
  hij zal zich herinnerenhij zou zich herinnerenhij zal zich hebben herinnerdhij zou zich hebben herinnerd
  we zullen ons herinnerenwe zouden ons herinnerenwe zullen ons hebben herinnerdwe zouden ons hebben herinnerd
  jullie zullen je herinnerenjullie zouden je herinnerenjullie zullen je hebben herinnerdjullie zouden je hebben herinnerd
  ze zullen zich herinnerenze zouden zich herinnerenze zullen zich hebben herinnerdze zouden zich hebben herinnerd

  zien
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zieik zagik heb gezienik had gezien
  je zietje zagje hebt gezienje had gezien
  hij ziethij zaghij heeft gezienhij had gezien
  we zienwe zagenwe hebben gezienwe hadden gezien
  jullie zienjullie zagenjullie hebben gezienjullie hadden gezien
  ze zienze zagenze hebben gezienze hadden gezien
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zienik zou zienik zal hebben gezienik zou hebben gezien
  je zult zienje zou zienje zult hebben gezienje zou hebben gezien
  hij zal zienhij zou zienhij zal hebben gezienhij zou hebben gezien
  we zullen zienwe zouden zienwe zullen hebben gezienwe zouden hebben gezien
  jullie zullen zienjullie zouden zienjullie zullen hebben gezienjullie zouden hebben gezien
  ze zullen zienze zouden zienze zullen hebben gezienze zouden hebben gezien

  zingen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zingik zongik heb gezongenik had gezongen
  je zingtje zongje hebt gezongenje had gezongen
  hij zingthij zonghij heeft gezongenhij had gezongen
  we zingenwe zongenwe hebben gezongenwe hadden gezongen
  jullie zingenjullie zongenjullie hebben gezongenjullie hadden gezongen
  ze zingenze zongenze hebben gezongenze hadden gezongen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zingenik zou zingenik zal hebben gezongenik zou hebben gezongen
  je zult zingenje zou zingenje zult hebben gezongenje zou hebben gezongen
  hij zal zingenhij zou zingenhij zal hebben gezongenhij zou hebben gezongen
  we zullen zingenwe zouden zingenwe zullen hebben gezongenwe zouden hebben gezongen
  jullie zullen zingenjullie zouden zingenjullie zullen hebben gezongenjullie zouden hebben gezongen
  ze zullen zingenze zouden zingenze zullen hebben gezongenze zouden hebben gezongen

  zitten
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zitik zatik heb gezetenik had gezeten
  je zitje zatje hebt gezetenje had gezeten
  hij zithij zathij heeft gezetenhij had gezeten
  we zittenwe zatenwe hebben gezetenwe hadden gezeten
  jullie zittenjullie zatenjullie hebben gezetenjullie hadden gezeten
  ze zittenze zatenze hebben gezetenze hadden gezeten
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zittenik zou zittenik zal hebben gezetenik zou hebben gezeten
  je zult zittenje zou zittenje zult hebben gezetenje zou hebben gezeten
  hij zal zittenhij zou zittenhij zal hebben gezetenhij zou hebben gezeten
  we zullen zittenwe zouden zittenwe zullen hebben gezetenwe zouden hebben gezeten
  jullie zullen zittenjullie zouden zittenjullie zullen hebben gezetenjullie zouden hebben gezeten
  ze zullen zittenze zouden zittenze zullen hebben gezetenze zouden hebben gezeten

  zoeken
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zoekik zochtik heb gezochtik had gezocht
  je zoektje zochtje hebt gezochtje had gezocht
  hij zoekthij zochthij heeft gezochthij had gezocht
  we zoekenwe zochtenwe hebben gezochtwe hadden gezocht
  jullie zoekenjullie zochtenjullie hebben gezochtjullie hadden gezocht
  ze zoekenze zochtenze hebben gezochtze hadden gezocht
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zoekenik zou zoekenik zal hebben gezochtik zou hebben gezocht
  je zult zoekenje zou zoekenje zult hebben gezochtje zou hebben gezocht
  hij zal zoekenhij zou zoekenhij zal hebben gezochthij zou hebben gezocht
  we zullen zoekenwe zouden zoekenwe zullen hebben gezochtwe zouden hebben gezocht
  jullie zullen zoekenjullie zouden zoekenjullie zullen hebben gezochtjullie zouden hebben gezocht
  ze zullen zoekenze zouden zoekenze zullen hebben gezochtze zouden hebben gezocht

  zorgen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zorgik zorgdeik heb gezorgdik had gezorgd
  je zorgtje zorgdeje hebt gezorgdje had gezorgd
  hij zorgthij zorgdehij heeft gezorgdhij had gezorgd
  we zorgenwe zorgdenwe hebben gezorgdwe hadden gezorgd
  jullie zorgenjullie zorgdenjullie hebben gezorgdjullie hadden gezorgd
  ze zorgenze zorgdenze hebben gezorgdze hadden gezorgd
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zorgenik zou zorgenik zal hebben gezorgdik zou hebben gezorgd
  je zult zorgenje zou zorgenje zult hebben gezorgdje zou hebben gezorgd
  hij zal zorgenhij zou zorgenhij zal hebben gezorgdhij zou hebben gezorgd
  we zullen zorgenwe zouden zorgenwe zullen hebben gezorgdwe zouden hebben gezorgd
  jullie zullen zorgenjullie zouden zorgenjullie zullen hebben gezorgdjullie zouden hebben gezorgd
  ze zullen zorgenze zouden zorgenze zullen hebben gezorgdze zouden hebben gezorgd

  zwaaien
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zwaaiik zwaaideik heb gezwaaidik had gezwaaid
  je zwaaitje zwaaideje hebt gezwaaidje had gezwaaid
  hij zwaaithij zwaaidehij heeft gezwaaidhij had gezwaaid
  we zwaaienwe zwaaidenwe hebben gezwaaidwe hadden gezwaaid
  jullie zwaaienjullie zwaaidenjullie hebben gezwaaidjullie hadden gezwaaid
  ze zwaaienze zwaaidenze hebben gezwaaidze hadden gezwaaid
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zwaaienik zou zwaaienik zal hebben gezwaaidik zou hebben gezwaaid
  je zult zwaaienje zou zwaaienje zult hebben gezwaaidje zou hebben gezwaaid
  hij zal zwaaienhij zou zwaaienhij zal hebben gezwaaidhij zou hebben gezwaaid
  we zullen zwaaienwe zouden zwaaienwe zullen hebben gezwaaidwe zouden hebben gezwaaid
  jullie zullen zwaaienjullie zouden zwaaienjullie zullen hebben gezwaaidjullie zouden hebben gezwaaid
  ze zullen zwaaienze zouden zwaaienze zullen hebben gezwaaidze zouden hebben gezwaaid

  zwemmen
  tegenwoordige
  tijd
  verleden tijdvoltooid tegenwoordige
  tijd
  voltooid verleden
  tijd
  ik zwemik zwomik heb gezwommenik had gezwommen
  je zwemtje zwomje hebt gezwommenje had gezwommen
  hij zwemthij zwomhij heeft gezwommenhij had gezwommen
  we zwemmenwe zwommenwe hebben gezwommenwe hadden gezwommen
  jullie zwemmenjullie zwommenjullie hebben gezwommenjullie hadden gezwommen
  ze zwemmenze zwommenze hebben gezwommenze hadden gezwommen
   
  toekomende tijdvoorwaardelijke
  wijs
  voltooid toekomende
  tijd
  voltooid voorwaardelijke
  wijs
  ik zal zwemmenik zou zwemmenik zal hebben gezwommenik zou hebben gezwommen
  je zult zwemmenje zou zwemmenje zult hebben gezwommenje zou hebben gezwommen
  hij zal zwemmenhij zou zwemmenhij zal hebben gezwommenhij zou hebben gezwommen
  we zullen zwemmenwe zouden zwemmenwe zullen hebben gezwommenwe zouden hebben gezwommen
  jullie zullen zwemmenjullie zouden zwemmenjullie zullen hebben gezwommenjullie zouden hebben gezwommen
  ze zullen zwemmenze zouden zwemmenze zullen hebben gezwommenze zouden hebben gezwommen
  naar boven